Zapojte sa do filmových projektov NISI MASA


Medzinárodná sieť organizácií, zameraných na mladý film NISI MASA, súčasťou ktorej sa stal aj festival
Early Melons, v súčasnosti pripravuje viacero zaujímavých projektov, do ktorých sa môžete zapojiť. Tu
sú stručné informácie o každom z nich:

Istanbul Express
Najväčší putovný filmársky workshop zameraný na skúmanie fenoménu multilingualizmu bude prebiehať
už túto jeseň v 18 krajinách Európy. 45 účastníkov v troch vlakoch navštívi spolu 24 európskych miest, aby
počas 10 920 km cesty pátrali po témach spojených s jazykom. Každý z vlakov bude mať inú trasu, no
všetky sa na konci stretnú v Istanbule, Európskom hlavnom meste kultúry 2010. Deadline pre
prihlasovanie je 16. júla 2010. Viac informácií nájdete v prílohe a na
http://www.nisimasa.com/?q=node/368.

European Short Pitch
European Short Pitch je scenáristický a pitching projekt, zameraný na podporu mladých tvorcov a vývoj
európskych filmových koprodukcií. Do 5. ročníka súťaže sa môžu prihlásiť autori zo Slovenska vo veku od
18 do 28 rokov so scenárom, ktorý musí byť originálnym dielom autora a nesmie presiahnuť rozsah 20 000
znakov. Porota v národnom kole vyberie maximálne tri scenáre, ktoré postúpia do medzinárodného kola,
v ňom medzinárodná porota vyberie 25 scenárov, ktorých autori sa zúčastnia intenzívneho
scenáristického workshopu European Short Pitch v januári 2011 v Moulin d’Ande-Céci vo Francúzsku
a neskôr pitching fóra, ktorého sa zúčastní tridsať európskych producentov a nákupcov filmov. Deadline
pre zasielanie scenárov je 31. júla 2010.
Viac na http://www.earlymelons.com/novinky/vyzva-na-zasielanie-scenarov-do-medzinarodnej-scenaristickej-sutaze.

Filmini International Short Film Festival
Uzávierka bulharského festivalu krátkych filmov, ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-17. októbra 2010 v Sofii,
je 31. júla 2010. Podmienky účasti a prihlášku na festival nájdete na
http://www.filmini.org/en/participation/.

Podrobné informácie o projektoch nájdete v priložených materiáloch, na našej stránke
http://www.earlymelons.com a na http://www.nisimasa.com.

via earlymelons.com