Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Podmienky použitia


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok Kuultur http://kuultur.com (ďalej len “stránky”) je fyzická osoba František Volár (ďalej len “autor”).

Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a prezentačný charakter. Autor vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku ich bezchybnosti.

Ochrana duševného vlastníctva

Dizajn stránok a pôvodný obsah (vytvorený autorom) je duševným vlastníctvom autora pričom akékoľvek a všetky práva k tomuto predmetu duševného vlastníctva sú vyhradené. Ich obsah je preberaný z iných zdrojov a môže sa naň vzťahovať autorské práva.

Akékoľvek použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok je zakázané a trestné bez predchádzajúceho súhlasu autora.

Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Autor udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.

Akékoľvek iné použitie autorom vytvoréneho obsahu stránok ako kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané a trestné bez predchádzajúceho súhlasu autora. Na obsah tretích strán sa vzťahujú práva pôvodného autora.

Zmena stránok

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté autorovi prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.

Autor nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Komentáre

Autor si vyhradzuje právo odstrániť z príspevkov všetky texty alebo hyperlinkové odkazy, ktoré v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky šíria rasovú nenávisť alebo náboženskú neznášanlivosť a to z toho dôvodu, aby sa v súlade s § 196 – 198 zákona č. 140/1961 Z.z., Trestný zákon v platnom znení, predišlo obvineniam zo šírenia trestných činov násilia proti skupine obyvateľov, hanobenia národa, rasy alebo vierovyznania resp. podnecovania k národnostnej a rasovej nenávisti. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte komentár nepridávajte.

Tento web nemôžete používať na šírenie ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne. Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér a podobne.

Autor si vyhradzuje právo zmazať príspevky, pokiaľ ich obsah je v rozpore s horeuvedenými ustanoveniami, bez povinnosti informovať o tom komentujúceho. V komentároch je zakázané nadávať, používať neslušné výrazy, verbálne útočiť na ostatných komentátorov, rozširovať poplašné správy, alebo porušovať všeobecné pravidlá slušného správania. Každý užívateľ, ktorý toto pravidlo poruší si je vedomý, že jeho príspevok môže byť zmazaný, prípadne sa celkom zablokuje jeho prístup na web.

Zhromažďovanie a používanie informácii

Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory cookies na sledovanie informácií na stránkach. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza a správne fungovanie stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Finančné ohodnotenie

Návštevník nemá právo na akýkoľvek zisk z pridania obsahu v akejkoľvek forme na web.

Odkazy na weby tretích strán

Tento web obsahuje odkazy na iné webové stránky a softvér. Nie sme zodpovední za ochranu súkromia alebo obsah týchto stránok. Zistite na nich, aké sú zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, pre zachovanie vášho súkromia, prípadne aké sú na nich metódy zberu informácií.

Zmena právnych podmienok

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

Autorské práva

Dizajn stránok a pôvodný obsah (vytvorený autorom) je duševným vlastníctvom autora pričom práva naň upravujú Podmienky použitia. Na webe je publikovaný aj obsah tretích strán, ten je buď prebratý autorom alebo dodávaný spomínanou stranou. V tomto prípade je takýto obsah označený textom „via“ s uvedením zdroja (link, názov agentúry a pod.). Na prebratý obsah má autorské práva vlastník. Autor stránok neposkytuje žiadnu záruku ich bezchybnosti a pravosti.
Oznámenie o porušení autorských práv

Ak máte podozrenie, že na týchto stránkach sú porušené autorské práva prosím kontaktujte nás mailom na adresu copyright@kuulltur.com. Mail musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. URL obsahu ktorý porušuje autorské práva a je umiestnený priamo na doméne http://kuultur.com
  2. Identifikáciu majiteľa, ktorý si robí nároky na autorské práva: meno / firma / kontaktné údaje, alebo meno osoby / spoločnosti, ktorá je oprávnená zastupovať nositeľa autorských práv
  3. Mailový kontakt, cez ktorý bude prebiehať komunikácia a na ktorý bude doručená informácia o náprave
  4. Vyhlásenie, že uvedené informácie sú presné a pravdivé, že osoba ktorá žiada odstránenie obsahu je držiteľom práv alebo jeho splnomocnený zástupca s právom konať v jej mene