Vyhlásenie 5. ročníka literárnej súťaže Š(umenie)


Občianske združenie ÚLET vyhlasuje v spolupráci s Centrom voľného času Domino 5. ročník literárnej súťaže Š(umenie).

Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (prima – kvarta) v Košiciach a okolí môžu tento rok posielať svoje literárne diela na témy Pod školskou lavicou, Moje tiché tajomstvá a Posledná miska šošovice. Práce bude hodnotiť odborná porota, autorka kníh pre deti Gabriela Futová spolu s autorom a manažérom projektu Rozprávka, Radovanom Sidorom.

Súťažiaci môžu tento rok zasielať svoje práce nielen klasickou poštou, ale aj prostredníctvom elektronického formulára na webstránke literárnej súťaže, sumenie.ulet.sk. Uzávierka prijímania súťažných prác je 15. marca. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. apríla 2010.

Do predchádzajúceho, štvrtého ročníka súťaže, sa zapojili mladí autori so 73 prácami. Diela hodnotili spisovatelia Gabika Futová a Pavol Garan, ktorí sa po vyhlásení výsledkov stretli s účastníkmi súťaže v tvorivých literárnych dielňach.

via Občianske združenie ÚLET, 23.2.2010