Patrícia Koyšová a jej maľby


Narodená 31.1.1985 v Nových Zámkoch
Vzdelanie: Od 2005 – študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, na katedre maľby a iných médií, v “Štvrtom ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia. 2004- 2005 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta humanitných vied, katedra výtvarnej tvorby. 2000- 2004 Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor navrhovanie a modelovanie odevov

Účasť na súťaži
2009 Maľba 2009, Nadácia VÚB
2009 Toiles et toiles Prize 2009, Galerie Daniel Vignal, Touluse, France

via patriciakoysova.com