I dirift, half awake, half asleep


Aj takéto video sa dá spraviť z fotografií. Very kuul.

via likecool.com

1 comment

Add yours

Comments are closed.