Finálová výstava Ceny Oskára Čepana 2021 sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava, kurátorkou bude Laura Amann z Rakúska


Po troch rokoch sa Cena Oskára Čepana vracia do Bratislavy, finálová výstava sa uskutoční od 18. 11. 2021 do januára budúceho roku v Kunsthalle Bratislava. Projekt má ambíciu stať sa živou diskurzívnou platformou súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Organizátori oslovili rakúsku kurátorku Lauru Amann, ktorá aktuálne pôsobí v Kunsthalle Wien. Do aktuálneho, 26. ročníka Ceny sa vizuálni umelci/umelkyne do veku 40 rokov môžu prihlasovať ešte do 31. 03., do polnoci. Laureáta/laurátku spoznáme na začiatku decembra.
Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.
„Predbežná predstava je, že by sa projekt do Bratislavy vrátil natrvalo. Dosiaľ tomu bránila absencia inštitucionálnej platformy, s ktorou by Cena Oskára Čepana mohla dlhodobo spolupracovať tak, aby sa do inštitúcie dramaturgicky aj obsahovo hodila a aby sa oba subjekty vo svojich zameraniach navzájom relevantne dopĺňali,” uviedla riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová.
Keďže projekt má ambíciu stať sa živou diskurzívnou platfomou súčasného vizuálneho umenia na Slovensku, smerovanie jeho vedenia intuitívne viedlo k rokovaniam s Kunsthalle Bratislava, ktoré boli úspešné až po nástupe nového riaditeľa inštitúcie Jena Kratochvíla vo februári tohto roka. Koncom roka si tak oba subjekty vyskúšajú vzájomnú spoluprácu, ktorá predurčí aj obdobie ďalších rokov. 
Cena nadobudla putovný charakter od roku 2014, výstava finalistov/finalistiek sa každoročne konala v inom meste (2014 Žilina, 2015 Košice, 2016 Nitra, 2017 Banská Bystrica, 2018 Bratislava, 2019 Košice, 2020 opäť Žilina).

Tento rok je zámerom vedenia projektu komplexne zmeniť prístup k tvorbe výstavy vybraných umelcov/umelkýň do finále Ceny Oskára Čepana a to vykročením od – skôr pasívnej podoby výstavnej prehliadky v zmysle separovaných prezentácií jednotlivých finalistiek a finalistov k diskurzívnejšej platforme, založenej na širšej spolupráci všetkých zúčastnených subjektov. Mala by predstavovať priestor výskumu a preverovania možností, aké takýto výstavný formát ponúka a kam ich možno posúvať. 
“Súčasťou tohto uvažovania je aj vytvorenie štruktúry živých programov, ktoré by tieto snahy v procese reflektovali alebo komentovali, diskutovali by témy a konkrétne problémy, ku ktorým sa nové projekty finalistiek a finalistov budú vzťahovať. Bude to výzva pre všetky zúčastnené strany, ale chceme sa o tento krok pokúsiť a uvidíme, kam nás dovedie. Vnímame to ako dôležité nie len vo vzťahu k prehodnocovaniu už istým spôsobom prežitých vzorcov uchopenia výstavných projektov, ktoré sú výsledkom výberu umelkýň a umelcov, založenom na modely súťaže,“ dodala Lucia Gavulová.
Organizátor bude v úzkom dialógu s kurátorkou a hosťujúcou inštitúciou komunikovať možné uchopenie a podobu výstavného projektu už teraz, v počiatočnej fáze, keď ešte nie sú ani známe mená finalistiek a finalistov, ktorých medzinárodná odborná porota vyberie v polovici apríla. „K spolupráci na kurátorovaní výstavy v duchu zmieneného sme tento rok oslovili rakúsku kurátorku Lauru Amann, ktorá aktuálne pôsobí v Kunsthalle Wien. Sme veľmi šťastní, že pozvanie k participácii na projekte prijala a sama víta výzvy, ktoré so sebou snaha o nový prístup k výstave prináša,” spresnila Lucia Gavulová. 

Laura Amann (1986) je kurátorkou a architektkou. Aktuálne pracuje ako kurátorka v Kunsthalle Wien. Je absolventkou kurátoských štúdií Curatorial Programme De Appel v Amsterdame (2015-2016), Akadémie výtvarných umení a Technickej univerzity vo Viedni, ako aj École Nationale Supérieure v Paríži – Malaquais. Je spoluzakladateľkou platformy Significant Other a ako architektka bola profesijne aktívna v juri troy architects. Ako kurátorka sa realizovala v rámci súkromných platforiem, verejných i akademických inštitúcií a spolupracovala s rôznorodými výstavnými priestormi a magazínmi, ako Overgarden, Copenhagen, jolly joker, Amsterdam, De Ateliers, Croy Nielsen, KABK, The Hague, hunt kastner, Fait Gallery, Springerin, Galéria HIT a inými.

Aktuálne prebieha prvá fáza ročníka, je ňou otvorená výzva, sprístupnená na stránke oskarcepan.sk. Záujemcovia/záujemkyne si jednoducho vytvoria vlastný účet, v sekcii Prihlásiť a Zaregistrovať nového uchádzača, na ktorý nahrajú svoje cv, stručné autorské stanovisko a portfólio.
Laureáta/laureátku Ceny Oskára Čepana čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku v programe Residency Unlimited, finančná odmena a samostatná výstava.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii s platformou collective, s podporou programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

http://www.facebook.com/CenaOskaraCepana/