Bola raz jedna trieda


Od 23. apríla 2010 uvádza Divadelná fakulta VŠMU na Malej scéne novú autorskú inscenáciu Bola raz jedna trieda. Pod režijným vedením Jána Luterána sa predstaví niekoľko postáv a postavičiek spoza školských lavíc i katedier. Netradičný a bizarný pohľad na to, čo všetko sme museli, ale čo všetko sme nechceli a čo sme chceli, ale nesmeli, nie je len spomienkou na školopovinné časy, ale aj otáznikom, ktorý visí nad zmyslom, poslaním a funkciou vzdelávacieho systému v našej krajine.

Inscenácia Bola raz jedna trieda je forma autorského divadla, ktoré svojráznou optikou nazerá do minulosti žiakov navštevujúcich klasickú základnú školu, vychádza zo spomienok na časy strávené v školských laviciach – na učiteľský zbor, nekonečné poučky, vzorce, zákony, vybrané slová, pravidlá i pravopis či školský poriadok. Pohľad tvorcov nie je však len súhrnom faktov a spomienok, ale netradičného a svojského divadelného stvárnenia.

Ján Luterán a kol.
Bola raz jedna trieda
Autorská divadelná inscenácia na tému detstva, školy, výchovy a osobných spomienok

Tvorivý tím
réžia: Ján Luterán
dramaturgia: Miroslav Dacho, Mariana Ďurčeková
scéna, kostýmy: Sisa Zubajová
produkcia: Petra Pozdechová, Nadežda Ľahká
hudobná spolupráca: Ján Kružliak ml.
účinkujú: Brajerčík, Dacho, Ďuriš, Šalacha, Pilátová, Popelár, Danočko, Fullová, Trašľak, Kysela, Gazdočková, Jartim, Brugoš, Ope a.h., Bujalka, Gondová, Hrozienčík, Satan a ďalší
pedagogické vedenie: prof. Ľubomír Vajdička, prof. Emília Vášáryová, prof. Jozef Ciller, doc. Svetlana Waradzinová

Premiéra: 23. apríl
Predpremiéra: 22.apríl

via VŠMU