35. výstava umeleckej fotografie ZSF


Pozývame vás na prehliadku putovnej 35.výstavy umeleckej fotografie ZSF, ktorá otvorila tohtoročný výstavný program jubilujúcej 30.ročnej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48 v Košiciach. Po Ružomberku, Nitre a Sliači si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 8.februára prezrieť výber najlepších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov. Po košickej repríze bude výstave reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici.

via http://www.zsf.sk