2. Medzinárodný filmový workshop KinoKabaret


miesto: YMCA, Karpatská 2, Bratislava
dátum akcie: 20. – 26. Septembra 2010

Občianske združenie Kino S  organizuje už po druhýkrát na Slovensku medzinárodný filmový workshop KinoKabaret. Na tomto podujatí sa stretnú filmári, herci, hudobníci a iní sympatizanti filmu zo Slovenska ale aj z iných krajín sveta. Takzvaní „kinoiti“ patria do medzinárodnej siete hnutia KINO (www.kino00.com), ktoré vzniklo v roku 1999 v Kanade. Kino S tak nadväzuje na 10-ročnú tradíciu kinokabaretov v Európe. Ponúka nezávislosť a voľnosť vyjadrenia, bez obmedzenia veku či predošlých skúseností s filmom. Cieľom je prepojenie umelcov v oblasti filmu a ich spolupráca na vytvorení krátkych filmov v priebehu 3 dní. Filmy sa doslova hneď po dokončení premietnu v sále 35mm na VŠMU, kde diváci majú možnosť zažiť kabaretnú atmosféru a uvidieť čerstvé filmy. Screeningy budú 23. a 26. 9. o 21.00 a sú prístupné pre každého za dobrovoľný príspevok.

KinoKabaret je motivácia na filmovú tvorbu aj bez finančných prostriedkov, preto nemá komerčný ani súťažný charakter. Ocenením pre účastníkov je ich skúsenosť a kontakty, ktoré počas workshopu nadobudnú.

Usporiadateľom je Občianske združenie Kino S, ktoré je od marca 2009 členom medzinárodnej siete nezávislých filmárov KINO. „Urob niečo dobré z ničoho, urob to lepšie s málom, ale urob to hneď teraz!“ (Do well with nothing, do better with little, but do it right now!) je mottom všetkých kinoitov, ktorí veria, že podstata a význam filmového diela nemusí záležať od veľkosti rozpočtu na jeho produkciu.

Tohtoročný workshop bude sprevádzaný hudobnými a filmovými večermi v novootvorenej Cafe HOPKIRK, v ktorej sa budú účastníci združovať a oslavovať.

via Early Melons Crew