Zuzana Flimelová: I LOVE YOU PERSEUS


Kurátor: Roman Popelár

Miesto konania výstavy: Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Trvanie výstavy: 9. 9. – 7. 11. 2010

Vernisáž: streda, 8. 9. ‘10 o 17:00

Výstava najnovšej maliarskej tvorby Zuzany Flimelovej voľne nadväzuje na jej starší projekt s názvom Príbehy Danae. Z oboch môžeme predpokladať inšpiráciu antickou mytológiou, ktorá však u autorky prerástla v priebehu rokov do vášne. Nakoľko mýty nie sú fakty (na čom stavia svoje programové východiská), môže s nimi vedome manipulovať, vytvárať príbehy nové a čakať na reakcie publika. Táto manipulácia však nie je jedinou; je ňou aj časový kontext. Všetky archetypálne (teda nielen antické) príbehy pretrvali vďaka univerzálnemu myšlienkovému posolstvu. Sama sa k tomu vedome hlási a hravou formou vyberá fragmenty nadčasovosti, ktoré začleňuje do súčasnosti alebo nedávnej minulosti. Dôležitým prvkom, opakujúcim sa pravidelne v maliarskej tvorbe, je autoportrét. V tomto kontexte si pozornosť vyžaduje jej upriamenie sa na telo – telesnosť – sexualitu, ktorá v rôznych podobách (metaforách, znakoch) útočí na diváka z mnohých plátien. Leitmotívom je „takmer výlučne téma ženy, kedy sa ženské telo stáva centrom, ktorému sa podriaďuje všetko ostatné… Priestor, farebnosť, symbolika, svetlo sú súčasťou tela alebo telesnosti“ (Flimelová).

V prípade Zuzany Flimelovej sa aktuálnosť tém, či lepšie povedané súčasnosť námetov, prejavuje v rozpore medzi polohami, do akých sa vžíva – či už ide priamo o autoportrét alebo nie. Žena dominantná (vamp) či submisívna (podriadená), vyzývavo provokujúca alebo naopak – utiahnutá, utekajúca sama pred sebou. Autorka si pripúšťa projekcie vlastného ja do všetkých týchto tvárí, našťastie s určitou nadsázkou, iróniou alebo provokáciou. A samozrejme, s využitím znakov a svojsky chápanej symboliky, ktorá výsledný efekt nezriedka posunie ku karikatúre videného. Toto všetko podčiarkuje jej rukopis, ktorý sa už na slovenskej maliarskej scéne nedá pomýliť.

Zuzana Flimelová (1976) je absolventkou VŠVU v Bratislave – Ateliéru KR.E.S.BA prof. Vladimíra Popoviča (r. 2004). Venuje sa predovšetkým maľbe, v ktorej konfrontuje fragmenty prežitých skúseností s vlastnými predstavami, snami, ilúziou. Bližšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk a na stránke autorky http://www.wix.com/flimelova/zuzana

via nitrianskagaleria.sk