Zmrzlina plná čierneho humoru v Divadle Lab


15. a 19. decembra o 19:00 hod. sa v Divadle Lab uskutoční premiéra a prvá repríza inscenácie autora Thomasa Bernharda – Zmrzlina. „Doba je vždy príšerná a život alebo existencia sú vždy príšerným životom a príšernou existenciou, ale dnešná doba je pre mňa tou najodpornejšou najnemilosrdnejšou dobou.“ Thomas Bernhard

Thomas Bernhard bol rakúsky spisovateľ a dramatik. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších povojnových nemecký píšucich autorov a svojimi dielami pravidelne vzbudzoval pobúrenie. V Rakúsku bol často označovaný ako Nestbeschmutzer (niekto, kto si špiní do vlastného hniezda) práve preto, lebo vo svojich dielach bez zábran kritizuje vtedajšiu rakúsku spoločnosť, ktorej bol súčasťou.

Štyri Bernhardove dramolety, ktoré uvádzame pod názvom Zmrzlina, sú spolu s ďalšími súčasťou súboru s pôvodným názvom Nemecký obed. Spája ich téma nacizmu, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti, ktorú autor zobrazuje s výrazným zmyslom pre iróniu, sarkazmus a čierny humor.

Autormi úpravy, ktorá presúva nemecké časopriestorové dispozície do súčasných slovenských reálií, sú prekladateľ a režisér Lukáš Brutovský a dramaturg Miro Dacho. Spolu so študentmi piateho ročníka katedry herectva a katedry scénografie vytvorili výsostne štylizovaný a groteskný pohľad nielen na nacistických pohlavárov Tretej ríše, ale najmä na pretrvávajúcu xenofóbiu pospolitého ľudu slovenských dolín.

Príďte si v premiére 15.12. a prvej repríze 19.12. pozrieť prvú tohtoročnú inscenáciu v prevedení absolventského ročníka herectva – Zmrzlina. Tešíme sa na Vás!

Thomas Bernhard: Zmrzlina
Premiéra: 15.12.2014, 19:00 hod
Divadlo Lab, Svoradova 4, Bratislava
Divadelná fakulta VŠMU