Živý Betlehem opäť v BA


Budúci víkend, 18. – 19. 12. 2010 od 15.00 – 18.00 hod, na Ventúrskej 3 v Bratislave, môžete navštíviť Živý Betlehem v podaní študentov Divadelnej fakulty VŠMU.

Radi by sme nadviazali na tradíciu Živého Betlehemu v bratislavskom Starom meste, ktorý si pamätáme ešte z detských čias. Zanechal v nás veľmi príjemné spomienky, a preto sme sa rozhodli priblížiť tento symbol Vianoc i dnešným deťom a dospelým.

Na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí sa objaví anjel s pastiermi, ktorí radostne ohlasujú príchod malého Ježiška na svet a zvolávajú ľudí do Betlehema. Pred vstupom sa ale zjaví začarovaná Lucia, ktorú musia najskôr odkliať vianočnou koledou. Potom môžu vstúpiť do maštaľky, kde nájdu v jasličkách malého Ježiška, o ktorého sa s láskou starajú rodičia – Mária a Jozef.

Príďte si so študentmi VŠMU priblížiť čarovnú atmosféru Vianoc!

Živý Betlehem
18. – 19. 12. 2010, 15.00 – 18.00 hod
Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, Bratislava

via http://www.divadlolab.sk