Zelená Zebra – Rock Shapes 2


Neformálne združenie Zelená Zebra pre vás pripravila 2. ročník rockového koncertu Rockshapes, ktorý začne v utorok 23. novembra o 21:00 a bude pokračovať do ranných hodín. Vo Frankie Rock Club vystúpia kapely Sourbone, Underdose a Evidence Of Kinlee. Vstup je voľný.

Zelená Zebra je neformálne združenie ľudí, ktorí chcú mladým amatérskym umelcom sprostredkovať možnosť prezentovať svoju tvorbu. Organizovali sme už výstavy, koncert, čítačku a premietanie videoartu a plánujeme ďalej podporovať mladých v tvorivých umeleckých aktivitách a ponúknuť ich výsledky verejnosti.

via Zelená Zebra