Zelená Zebra – Literárna súťaž


Neformálne združenie Zelená Zebra vyhlasuje Literárnu súťaž v kategóriách poézia, próza a dráma. Súťažné texty bude hodnotiť porota v zložení Daniel Hevier, Zoltán Rédey a Egon Tomajko. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním vecných cien a čítačkou úspešných autorov sa uskutoční v marci 2011 v Nitre.

Zelená Zebra je neformálne združenie ľudí, ktorí chcú mladým amatérskym umelcom sprostredkovať možnosť prezentovať svoju tvorbu. Organizovali sme už výstavy, koncert, čítačku a premietanie videoartu a plánujeme ďalej podporovať mladých v tvorivých umeleckých aktivitách a ponúknuť ich výsledky verejnosti.

via Zelená Zebra