ZAKÁZANÉ OVOCIE


Autori: ŇeTvor
Kurátor: Omar Mirza
Vernisáž: štvrtok, 17. júna 2010 o 17:30
Po vernisáži bude diskusia s autormi o graffiti a street arte, ktorá sa koná v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií. Vstup voľný!

Miesto konania výstavy: Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Trvanie výstavy: 18. 06. 2010 – 29. 08. 2010
Bližšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

Voľné výtvarné zoskupenie ŇeTvor založili v Nitre v roku 2008 Ivan Greguš (1987), Juraj
Horváth (1985) a Ľudo Kmeťo (1989). Venujú sa najmä tvorbe street artu a graffiti, ktoré
realizujú vo forme monumentálnych malieb na steny v mestskom prostredí, často na nečakaných
miestach, kde by ich okoloidúci nehľadali.

Výstava Zakázané ovocie plynulo preniká priestorom Bunkra Nitrianskej galérie, zaberá väčšinu
jeho voľných plôch, priamo na stenách sú namaľované graffiti, v miestnostiach sa nachádzajú
inštalácie doplnené o dokumentáciu starších realizácií skupiny ŇeTvor. Prisvojením si celého
priestoru je tu aj napriek netradičnosti prostredia zachovaná pôvodná surovosť a drzosť graffiti,
keďže na ulici si writer (tvorca graffiti) stenu tiež vyberá a zapĺňa podľa ľubovôle.
Zámerom výstavy nie je prvoplánové a čoraz populárnejšie prenesenie graffiti z jeho
prirodzeného urbánneho prostredia do inštitucionalizovaného prostredia galérie. Podstatnejší je
tu moment vzniku a zániku, nestálosti a pominuteľnosti graffiti, keďže po skončení výstavy
autori diela zatrú nabielo a pokúsia sa dať steny do pôvodného stavu. Bude to akási simulácia
toho, čo sa reálne deje s graffitmi na uliciach, akurát s tým rozdielom, že ich „odstránia“ samotní
tvorcovia. Špecifická je tu aj práca s konkrétnym priestorom, so svojským Bunkrom, ktorý
predsa len nie je klasickou galériou, a preto poskytuje graffiti úplne novú možnosť vyznenia a
formy prezentácie.

Veľká časť verejnosti si graffiti a street art stále spája s vandalizmom, pretože za ne považuje aj
primitívne čarbanice na múroch historických budov. Kvalitné a na vhodnom mieste realizované
graffiti však dokáže ľudí presvedčiť o opaku. Skupina ŇeTvor sa snaží tvoriť legálne, s čím
súvisia aj jej aktivity s vybavovaním legálnych plôch na maľovanie či organizovaním rôznych
akcií. Napriek tomu, že sa postoj spoločnosti pomaly mení, graffiti ešte stále ostáva niečím
neželaným, nedovoleným, čímsi, čo „by sa nemalo robiť“. Tým si táto tvorba ponecháva svoje
osobité a lákavé adrenalínové čaro. Pretože zakázané ovocie predsa len chutí najlepšie…

via nitrianskagaleria.sk