Z Dvorany do Reduty


V stredu 6. mája 2015 sa v priestoroch Koncertnej siene Slovenskej filharmónie predstaví Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení. Na tomto najväčšom a najreprezentatívnejšom podujatí VŠMU sa orchester tentokrát predvedie pod taktovkou renomovaného českého dirigenta Mareka Štryncla (dirigent a umelecký vedúci súboru Musica Florea). Sólistom májového večera bude mladý slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay, mimoriadny talent, ktorý vášeň pre hudbu a husle objavil už v svojich troch rokoch. Dalibor Karvay je víťazov viacerých prestížnych medzinárodných súťaží. V súčasnosti študuje doktorandské štúdium na VŠMU. V jeho interpretácii zaznie svetoznámy Koncert pre husle a orchester e mol op. 64 Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, skladateľovo posledné dielo pre sólový nástroj. Orchester uvedie aj známu Jupiterskú symfóniu C dur KV 551 Wolfganga Amadea Mozarta, predstaviteľa vrcholného viedenského klasicizmu.

Koncert sa koná na základe úspešnej spolupráce medzi Slovenskou filharmóniou a Vysokou školou múzických umení v Bratislave. Vďaka tejto spolupráci majú najlepší študenti príležitosť prezentovať sa pred širokou verejnosťou a najmä pred svojimi rovesníkmi. Projekt integruje spoluprácu nielen študentov Katedry strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU, ale aj poslucháčov Katedry teórie hudby, ktorí sa podieľajú na ňom propagačnou a produkčnou činnosťou. Koncert začne o 18.00 a je v poradí štvrtým koncertom cyklu Junior Slovenskej filharmónie, ktorý je určený mladým návštevníkom.


Predaj vstupeniek:
Slovenská filharmónia, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava
Pokladnica SF otvorená v pracovných dňoch po 9.00 – 14.00 h, ut – pia  13.00 – 19.00 h a hodinu pred koncertom.
Rezervácie: na http://www.filharmonia.sk alebo 02 / 204 75 233
Online predaj a rezervácie vstupeniek aj cez portal http://www.navstevnik.sk