Z akvizícií súčasného umenia Objekty a inštalácie


Výstava Z akvizícií súčasného umenia – objekty a inštalácie nenechá návštevníka na pochybách, pretože ponúka presne to, čo oznamuje v názve.
V priemyselných priestoroch suterénu Esterházyho paláca v Bratislave vystavujeme ukážku najnovších prírastkov v galerijných zbierkach. Rozhodli sme sa, že ako súčasť (ne)stálych expozícií umenia 20. storočia bude táto výstava súčasťou dlhodobejšieho cyklu, v rámci ktorého chceme predstaviť aj iné prírastky súčasného umenia. Napríklad video, súčasnú maľbu či sochu. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli aj z dôvodu redukovania priestorov galérie. Okrem toho, že divákom predstavíme akvizičnú činnosť galérie, chceme zároveň podporiť program vystavovania súčasného umenia.
Predstavené inštalácie sa do zbierok galérie dostali po roku 2000. Samozrejme nevystavujeme všetky doteraz zakúpené diela, pretože mnohé z nich nie je možné z priestorových dôvodov nainštalovať v suteréne galérie. Kľúčom výberu sa preto stal čas ich nákupu a frekvencia vystavenia v rámci iných výstav usporiadaných v priestore galérie.
Inštalácia Denisy Lehockej Bez názvu (2000) je v SNG vystavená prvýkrát, Binderova Elektroinštalácia (2003) sa hneď po kúpe dostala ako výpožička do Atén a Mníchova, až teraz ju môžeme premiérovať domácemu publiku.

Výstava akvizícií zároveň sleduje vedeckovýskumný program SNG, ktorá v roku 2006 zreštrukturalizovala svoje zbierky. Vo vnútri inštitúcie sa opäť vyformovali tri nové zbierky: Zbierka starého umenia, Zbierka moderného a súčasného umenia a Zbierka úžitkového umenia. Tak sa znova do popredia dostala aj otázka revitalizácie samostatnej Zbierky iných médií, jej koncepcie a deponovania. Práve predstavená výstava ukazuje progres na pôde Zbierky iných médií (nových médií), ktorú kurátorsky buduje Zora Rusinová.

Výstavu pripravili Zora Rusinová a Alexandra Kusá

Na výstave budú prezentované diela autorov:
Marko Blažo, Erik Binder, George Ehnat, Vladimír Havrilla, Aneta-Mona Chisa, Lucia Tkáčová, Denisa Lehocká, Stano Masár, Marián Mudroch, Michal Moravčík, Roman Ondák, Karol Pichler, Peter Rónai, Dezider Tóth, Emőke Vargová

via sng.sk