Vyznanie lásky včera a dnes


Niekoľko dní pred sviatkom Sv. Valentína sa 10. februára 2011 od 08.00 do 14.00 h v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu Slovenských národných rád v Myjave uskutoční valentínsky program s názvom Óda či SMS. Všetci zaľúbení budú mať možnosť inšpirovať sa osobnosťami našej histórie a ich spôsobmi vyznania svojich romantických citov.

Podujatie prenesie návštevníka do obdobia 19. storočia, v ktorom mu priblíži šťastné i tragické príbehy o láskach osobností slovenskej histórie. Návštevník stretne Viliama Šuleka, ktorý sa počas meruôsmych rokov zaľúbil do Aničky, dcéry vdovy Anny Kolényovej, v ktorej dome na Myjave zasadala v roku 1848 prvých desať dní historicky prvá Slovenská národná rada. Zastihne Jozefa Miloslava Hurbana pri rozhovore s Aničkou Jurkovičovou, svojou nastávajúcou manželkou, údajne najkrajšou slovenskou devou a prvou ženskou herečkou u nás. Návštevník sa tiež stane svedkom výmeny názorov dvoch národovcov po tom, ako Hurban informoval Štúra o svojom úmysle sa oženiť. Napokon ani Ľudovít Štúr nebol výnimkou a zamiloval sa. Jeho veľkú lásku, Adelu Ostrolúcku, návštevník stretne v poslednej scénke.

Prostredníctvom hraných scénok sa návštevník podujatia ocitne v dobe, kedy sa náklonnosť vyznávala cez básne a ódy, ktoré písali zaľúbení muži 19. storočia a bude mať možnosť si porovnať dávny spôsob dvorenia s tým súčasným, ktorý je spojený s mobilnými telefónmi či sociálnymi sieťami. Napokon si môže sám / sama vybrať, ako vyzná na sviatok Valentína lásku blízkej osobe: napíše ódu alebo SMS?

Názov podujatia: Óda či SMS
Miesto: SNM – Múzeum SNR v Myjave.
Termín: 10. február 2011

Časy prehliadok: každých tridsať minút od 8.00 do 14.00 hod. (vrátane)

Vstupné: dospelí, študenti – 1 €
pedagogický dozor, deti do 6 r., ZŤP, seniori nad 70. r. – zdarma

via snm.sk