Výstava zápalkových nálepiek Match box art


Fotogaléria Trafačka v spolupráci so Salónom fotografie pozýva v piatok 23. januára 2015 o 18:00 hodine na vernisáž originálnej výstavy zápalkových nálepiek Match box art Made in Czechoslovakia. 

Kolekcia obsahuje 1344 nálepiek z 50. a 60. rokov minulého storočia a pochádza
z podstatne rozsiahlejšej súkromnej zbierky. Nálepky české i slovenské vo svojom čase plnili úlohu propagandy, reklamy, pracovných náborov a horlivo nabádali k životu rozumnému za každú cenu. Dali sa zlepovať a zbierali sa do kolekcií. V čase rozmachu tohto koníčka vychádzali špecializované tlačoviny s prehľadnou katalogizáciou a zberatelia ich triedili, vymieňali si ich medzi sebou, zháňali celé aršíky priamo zo zápalkární. 

„Aj srsť sa zužitkuje. Z troch zajacov jeden klobúk.“ Hlása jeden z nápisov.
„Pitvaná hydina, záruka dobrej akosti.“

Súčasťou vernisáže bude projekcia dokumentárneho filmu a hudobné vystúpenie Mária Drgoňu. Výstava potrvá do 26. februára.