Výstava TERRA COGNITA


Autori: Daniela Krajčová, Štefan Papčo
Kurátor: Omar Mirza
Miesto konania výstavy: Bunker – Nitrianska galéria Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 18. 12. 2010 – 30. 01. 2011
Vernisáž: piatok, 17. 12. 2010 o 17:00

Po vernisáži bude diskusia s autormi, ktorá sa koná sa v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií.
Vstup voľný!

Terra incognita (po slovensky „neznáma zem“) je latinský termín, ktorý sa v kartografii používa na
označenie neznámeho územia, ktoré ešte nebolo zmapované, ani zdokumentované. Terra cognita je názov
výstavy v Bunkri Nitrianskej galérie, ktorá predstavuje mladých výtvarníkov Danielu Krajčovú a Štefana
Papča. Diela, ktoré vznikli špeciálne pre túto výstavu, pracujú s témami skenovania, poznávania a mapovania konkrétnych priestorov, miest a krajín, ako aj sociálnych, kultúrnych a historických prostredí. Osobná skúsenosť je konfrontovaná s autorským posunom, manipuláciou, prácou so spomienkami a pamäťou miesta.

Nakoľko sa môže z neznámej zeme (terra incognita) cez osobnú skúsenosť stať preskúmané územie (terra
cognita)? Môže nám aj sprostredkovaný zážitok priniesť podobné pocity a poznanie ako skutočný?

Daniela Krajčová sa venuje prevažne kresbe a jej následnej animácii, čím vytvára krátke animované
filmy, v ktorých zachytáva príbehy azylantov, utečencov a iných ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.
V Bunkri predstavuje dve nové práce, ktoré vznikli počas jej niekoľkomesačného pobytu v Mexiku.
Projekcia s názvom Mercado Morelos (Trhovisko Morelos) vychádza z jej putovania po miestnom trhovisku a
z rozhovorov s ľuďmi, ktorých tu našla. Na ich základe vytvorila stovky kresieb farebnými fixkami, ktoré
následne animovala. Pomalý proces zachytávania videného, rozpomínania si na počuté, ale aj pomalé
získavanie dôvery ľudí, s ktorými sa rozprávala, je „skenovaním“ ich životného prostredia, sondou do ich
každodenných starostí a sociálneho pozadia.

Vedutas / Veduty je animácia z kresieb, podobných tradičným krajinkám – vedutám, v ktorých autorka
zachytila svoje cestovanie po Mexiku. V dnešnej dobe sme si už zvykli na jednoduchú a rýchlu fotografiu, no
Krajčová si zvolila opačnú cestu pomalého, náročného záznamu, čím sa jej podarilo intenzívnejšie vnímať
videnú skutočnosť a zároveň ironizovať bežnú turistickú prax. Tak ako si v cudzine občas spomenieme na
domovskú krajinu, aj tu pomedzi zábery z Mexika prebleskujú pohľady na Bratislavu. Okrem animácie si
návštevníci môžu prezrieť aj originály kresieb nainštalované podobne ako v rodinnom fotoalbume.

Štefan Papčo vo svojich sochách a inštaláciách vychádza z osobných horolezeckých skúseností,
v ktorých sa často ocitá v extrémnych, hraničných situáciách. V Bunkri predstavuje dve nové diela.
Poklad na Plitvickom jazere je „topografickým“ modelom Plitvických jazier (nachádzajúcich sa v
Chorvátsku, kde sa natáčal známy film s Winnetouom Poklad na Striebornom jazere), vytvoreným z použitých lezeckých lán a rozbitého skla, pričom reliéf krajiny je vymodelovaný lanami a naplnený rozbitým sklom. Ide tu o overovanie a skenovanie reálneho priestoru cez fyzickú skúsenosť, prostredníctvom ktorej je možné poznávať limity a meniť vlastný vnútorný priestor.

Hľadač pokladov, figurálny portrét českého sólového horolezca Miroslava Šmída, ktorý zahynul pri
jednom z výstupov, zobrazuje muža, ktorý dosiahol vrchol hory. Figúra je umiestnená na podstavci, ktorý je
parafrázou (stlačeným výsekom) diela Nekonečný stĺp od slávneho sochára rumunského pôvodu Constantina Brâncuşiho. Miera deformácie, alebo stlačenia, vychádza z fyzickej podstaty situácie a tým daného obmedzenia. Zároveň nie je možné určiť v akom štádiu, alebo smere cesty sa muž nachádza, totiž či ide smerom nahor, alebo nadol.

Daniela Krajčová ml. (1983, Žilina) absolvovala v roku 2008 VŠVU v Ateliéri priestorových komunikácií +
(doc. Anton Čierny), kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Tento rok ukončila magisterské
štúdium v Ateliéri animovanej tvorby na VŠMU. Zúčastnila sa niekoľkých zahraničných študijných pobytov
a stáží (Veľká Británia, Francúzsko, Mexiko). V rokoch 2007 a 2009 sa stala finalistkou medzinárodnej ceny
pre mladých výtvarníkov Essl Award, v roku 2009 získala 1. miesto v súťaži jednominútových filmov Azyl. Jej filmy boli premietané na festivaloch doma i v zahraničí (Česká republika, Nemecko, Island, India).

Štefan Papčo (1983, Ružomberok) ukončil v roku 2007 štúdium v ateliéri Socha a priestor (prof. Jozef
Jankovič) na VŠVU, kde je momentálne interným doktorandom (doc. Ján Hoffstädter). Má za sebou bohaté
skúsenosti so samostatnými a skupinovými výstavami doma i v zahraničí (Česká republika, Portugalsko,
Francúzsko, Nórsko). V zahraničí absolvoval aj niekoľko študijných a rezidenčných pobytov, sympózií a
workshopov (Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Nórsko). V roku 2009 mu bola udelená cena Meulensteen Art
Award, tento rok sa stal finalistom súťaže pre umelcov do 35 rokov Cena Oskára Čepana.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

via nitrianskagaleria.sk