Výstava: Štyri a viac


Miesto konania: Výstavný a informačný bod SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 17. marec 2010 – 30. apríl 2010
Vernisáž: 17. marec 2010 (streda) o 18:00

V roku 2009 oddelenie propagačného výtvarníctva na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave získalo za kolekciou svietidiel z papiera cenu Fóra dizajnu. Súčasťou ocenenia bola príjemná povinnosť usporiadať v nasledujúcom roku 2010 výstavu vo výstavnom a informačnom bode SATELIT.

Výstava predstavuje nové koncepčné smerovanie propagačného výtvarníctva mimo zabehaných koľají, na ktoré sme si v súvislosti s týmto oddelením zvykli. Prináša nové témy a formy spracovania, pričom si zachováva tradičnú kvalitu. Pod názvom Štyri a viac sa nachádzajú štyri hlavné témy, ktoré sa na oddelení propagačného výtvarníctva za posledný rok a pol spracúvali: interiérová tvorba, priemyselný dizajn, grafický dizajn a nástenná maľba. Štyri témy aplikované do rôznych zadaní. Štyri témy korigované štyrmi výtvarníčkami s rôznym zameraním a názorom.

Dôraz sa po rokoch opäť kladie na spoluprácu s výrobcom a zadávateľom, aby mali študenti možnosť získať čo najväčšie skúsenosti. Práve vďaka spolupráci s firmami je možné, napriek neustálemu nedostatku financií, uskutočňovať veľké a nákladné realizácie, ktoré sú pre študentov hnacím motorom a motiváciou. Takéto práce súčasných študentov tretieho a štvrtého ročníka tvorianajväčšiu časť výstavy, v menšej miere ju dopĺňajú grafické návrhy študentov druhého ročníka.

Cieľom výstavy je ukázať nové výtvarné smerovanie, prístup k metódam výučby a komunikácie so študentmi na oddelení propagačného výtvarníctva. Propagačné výtvarníctvo, oddelenie, ktoré roky formovali významné osobnosti slovenského
výtvarného umenia, má bohaté skúsenosti s usporadúvaním výstav. Väčšina z nich bola koncipovaná retrospektívne, prípadne sa zameriavala na určitú časť študijného programu.
Krátko pred získaním ocenenia na Fóre dizajnu 2009 sa zmenilo zloženie vyučujúcich výtvarníkov na oddelení. V súčasnosti má propagačné výtvarníctvo najmladší výtvarný tím na ŠÚV, z čoho vyplýva aj zmena smerovania a koncepcie oddelenia. Vzhľadom na príliš krátke časové obdobie ešte nemá celkom jasné kontúry, ale je zrejmé, že ctí klasické výtvarné techniky a bez predsudkov ich kombinuje s najnovšími technológiami a výtvarnými technikami.

via SDC