Výstava "Iní"


Neformálna skupina Zelená Zebra organizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre ďalšiu umeleckú akciu. V Galérii Univerzum (Pedagogická fakulta UKF, Drážovská 2, Nitra) predstaví tvorbu mladých amatérskych umelcov pod názvom „Iní“. Na inakosť sa každý z nás pozerá zo svojho uhla, pre každého toto slovo znamená čo si „iné“. Ako to vidia mladí amatérski tvorcovia uvidíte cez ich šperky, šaty, maľby, kresby, fotografie a básne.

Výstava trvá od 12.4. do 24.4.2010, kurátoka: Mgr. Dana Kubalová, PhD. Vernisáž: 12.4. (pondelok) o 18tej. Projekt bol podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z programu Mladí nitrianski filantropi.

via Zelená Zebra