Vyšel třetí díl Brněnského podzemí


Populární publikace o historii a objevech brněnského podzemí se dočkala třetího pokračování. Její autor, Aleš Svoboda, se již dlouhodobě snaží propagovat tajemný svět podzemních objektů nacházejících se pod brněnskou dlažbou. I tato, již třetí publikace, přináší překvapivé informace o mimořádných objevech uskutečněných v časovém období od roku 2006 do roku 2013 a také unikátní historické objekty již zaniklého podzemí a mnoho dalších zajímavostí. Podílel se také na projektech zpřístupnění brněnského podzemí, díky kterým mohou zájemci navštívit Kostnici pod chrámem sv. Jakuba, Labyrint pod Zelným trhem či Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím.

Publikace byla ve čtvrtek za účasti zástupců města slavnostně pokřtěna a nyní je možné ji zakoupit v mnoha brněnských knihkupectvích.

Stručná anotace knihy:

Brno má stále velký počet doposud neznámých a do současnosti ještě neobjevených míst, která se k problematice historického podzemí úzce váží. Proto je tato publikace, v pořadí již třetí, doplněna o nálezy z období let 2006 až 2012, kdy bylo zaznamenáno hned několik zásadních objevů. Patří k nim nesporně podzemí Minoritského kláštera s množstvím sklepení a krypt, které byly v tomto časovém období poprvé po mnoha letech otevřeny a dokumentovány. Zcela unikátní byl nález historické odvodňovací štoly ze Špilberku, která prochází i historickým jádrem města. V místě jejího křížení s Českou ulicí byly dokonce identifikovány konstrukce středověkého mostu vedoucího přes někdejší městský příkop. S hradebním systémem také souvisí nález jedné z hradebních věží v Solniční ulici s dochovaným systémem střílen. Na ně pak navazuje objekt předbraní Běhounské brány, objevené v roce 2004 pod parkem u Rooseveltovy ulice. Všechny tyto nálezy byly pečlivě zdokumentovány a v tomto díle jsou prezentovány v nejrůznějších souvislostech. Kniha je rovněž doplněna o nikdy nezveřejněné fotografie a dokumenty mizejícího podzemí, které oživí vzpomínky na stavby nedávno zaniklé. Tři kapitoly jsou také věnovány té části podzemí, které bylo jako první zpřístupněno veřejnosti. Tento rozsáhlý projekt je rovněž spojen s nečekanými objevy, které byly v průběhu jeho realizace zaznamenány. Jedna z kapitol také ve svém výkladu opouští historické jádro města, aby čtenáře seznámila s podzemními objekty, které vznikly v pisárecké lokalitě, v ulici Hlinky. Rozsáhlé podzemní labyrinty budované od 18. až do začátku 20. století překvapí nejen svým rozsahem a spletitostí, ale i funkcí, pro kterou byly vytvořeny. Vydejme se tedy opět společně do podzemního světa, do zapomenutého, avšak stále živého organismu, kde čas ztrácí svou naléhavost a vzpomínky na minulost promlouvají k těm, kteří chtějí naslouchat.
Publikace vychází pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky a ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna.

Formát publikace: 28 x 23 cm; 214 stran na křídovém papíře, 500 barevných, černobílých a archivních fotografií, barevných schémat a vyobrazení; odborný text psaný populární formou, anglické a německé shrnutí.

Vydal: R – atelier, s.r.o., Botanická ulice č. 44, 60200 Brno, tel. 549244366