Vychádzajú dve zásadné symfónie Vladimíra Bokesa


Skladateľ, vysokoškolský pedagóg kompozície, organizátor hudobného života, profesor VŠMU a výrazná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry z prelomu 20. a 21. storočia. Vladimír Bokes oslávi začiatkom budúceho roka významné jubileum. S darčekom k sedemdesiatym narodeninám však prichádza s miernym predstihom. A k veľkej radosti poslucháčskej obce so slabosťou pre slovenskú vážnu hudbu. Na CD s názvom Symphonies totiž konečne vychádzajú skladateľove dve zásadné symfónie. Symfónia pre orchester č. 2, op. 24 a Symfónia pre orchester č. 3, op. 36. Obe diela spája umelecký zápas s minulým režimom a Bokesova skladateľská oduševnenosť.

„Generácia, neschopná vytvoriť vlastný obraz žánru, škodí nielen sebe, ale i žánru samotnému. Vytvorenie vlastného obrazu však znamená vstúpiť do konfliktu s obrazom práve existujúcim. Príliš často sa v umení neúspech či nepochopenie ukázali byť trvalejším ovocím ako lacný efekt či ešte lacnejšia kópia,“ napísal v roku 1980 budúcoročný jubilant. Bulletin k premiére jeho skladby však nikdy neuzrel svetlo sveta, vtedajší Zväz slovenských skladateľov ho totiž odmietol zverejniť. „Tieto dve symfónie sú spojené s mojimi začiatkami a mnohými, dnes už nepredstaviteľnými udalosťami,“ dodáva k novému titulu vydavateľstva Hudobný fond Vladimír Bokes. Nahrávka Symfónie č. 2 v prevedení dirigenta Bystríka Režuchu a Slovenskej filharmónie pochádza z roku 1980. „Koncert bol večer a ráno už som bol zakázaným skladateľom. Mojou prvou skladateľskou reakciou bolo, že som začal viac písať. A tak som skomponoval moju tretiu symfóniu,“ opisuje náročné umelecké obdobie samotný skladateľ. Dusivé časy z prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia sú už minulosťou. Ich pripomínanie je však mimoriadne dôležité. Prostredníctvom hudby Vladimíra Bokesa sa súčasná generácia skladateľov a poslucháčov môže dostať k cennému odtieňu našich kultúrnych dejín. „Po predvedení 2. symfónie predstavitelia politickej scény vyhlásili, že im skladba pripomína rok 1968. Nebol to zámer, chcel som vyjadriť svoje cítenie, výraz vzdorujúci dobe, v ktorej musím žiť. Keď prišli očakávané udalosti, pre mňa to bol signál, že som trafil do čierneho. S následkami som viac-menej počítal. Mal som veľa priateľov a známych. Naraz, keď nastali komplikácie s 2. symfóniou, všimol som si ich výrazný úbytok. Zo dňa na deň̌ sa zmenil vzťah ľudí ku mne. Takže vo všetkých ohľadoch boli nasledujúce roky veľmi ťažké.“ Obom Bokesovým symfóniám navyše hrozilo vymazanie. Aj preto je novinka vydavateľstva Hudobný fond vzácnou kultúrnou udalosťou.

„Premiéra symfónie č. 3 sa uskutočnila deväť mesiacov pred revolúciou, 16. 2. 1989 v Košiciach, na festivale Nová slovenská hudba v podaní ŠF Košice, dirigoval Richard Zimmer. Zimmer si na štúdiu a príprave 3. symfónie dal záležať. Koncert v Bratislave o dva dni potom bol už oveľa lepšie navštívený, bola to moja najúspešnejšia premiéra. 3. symfónia zabrala,“ uzatvára príbeh dvoch poslucháčsky naliehavých symfónii Vladimir Bokes. Nahrávka Vladimír Bokes – Symphonies vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Ďalšie informácie o CD Vladimír Bokes – Symphonies:
http://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2633

Videovizitka CD Vladimír Bokes – Symphonies:

FB profil Hudobného fondu
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts