Voliť či nevoliť? Nezávislá kultúra si vyberá primátora


V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami prebehne v stredu 27. októbra o 17.00 v A4 – nultom priestore verejná diskusia s vybranými kandidátmi na primátora Bratislavy. Pozvanie prijali Ján Budaj, Milan Ftáčnik, Alojz Hlina a Magdaléna Vášáryová. Špeciálny hosť Jakub Deml z občianskeho združenia KVAS z Plzne porozpráva o tom, ako funguje kultúrna politika v Čechách. Moderuje Fedor Blaščák.

Sériu diskusií pripravila sieť nezávislých kultúrnych centier Anténa, ktorej zakladajúcim členom je aj A4. Hlavnou témou diskusie bude postavenie (nezávislej) kultúry a jej význam pre ďalší rozvoj spoločenského a kultúrneho života v regiónoch, na Slovensku i v širšom európskom kontexte. Rozprávať sa bude o tom, aké miesto má (mať) kultúra v komunálnej politike, aká je u nás podpora občianskych kultúrnych a umeleckých aktivít, kedy sa z nášho hlavného mesta stane naozaj kultúrna metropola a ako to bude ďalej s kultúrou v Bratislave. Verejnosť budú iste zaujímať otázky financovania občianskych kultúrnych aktivít, ale aj politika týkajúca sa existencie či naopak rušenia priestorov pre kultúru (Stoka, Propeler, PKO, DPOH či Sklad č. 7).

Okrem bratislavskej  A4-ky sa budú diskusie v ten istý deň konať i na Stanici Žilina-Záriečie, v Tabačke Kulturfabrik (Košice), Divadle Ivana Palúcha (Banská Bystrica) a Klube Lúč (Trenčín). Cieľom tohto ojedinelého podujatia je upriamiť pozornosť politikov aj verejnosti na u nás často opomínanú oblasť kultúry, ktorá však významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života. Hoci za prevažujúcou časťou kultúrnej ponuky v našich mestách stoja štátom či mestami nezriaďovaní organizátori (či už sú to festivaly, galérie alebo kultúrne centrá), samosprávy vo väčšine prípadov nevytvárajú podmienky na ich dlhodobú existenciu. Jednou z výziev pre nastávajúcich primátorov bude preto aj priblíženie kultúrnej politiky našich miest štandardom, bežným v iných európskych sídlach. Prečo by nám malo záležať na tom, čo si o (nezávislej) kultúre myslia tí, ktorí za nás budú rozhodovať ďalšie štyri roky? Je primátor pre kultúru dôležitý? Aké miesto má (mať) kultúra v komunálnej politike a v živote mesta? Tieto, ako aj ďalšie otázky a odpovede zaznejú v jednotlivých mestách.

Organizátor série diskusií, občianske združenie Anténa vzniklo v roku 2008 z potreby vytvoriť spoločnú platformu komunikácie a spolupráce medzi nezávislými kultúrnymi centrami a umelcami v krajine. Jeho cieľom je napomáhať vytváraniu priaznivejších podmienok pre rozvoj občianskych umeleckých aktivít ako rovnocennej alternatívy k produkcii kultúrnych inštitúcií zriaďovaných štátom či samosprávami.
Podľa členov Antény, najväčšou výzvou naďalej zostáva zmena vnímania konceptu „kultúry“ zo strany štátu a samospráv pri tvorbe zákonov, nariadení a grantových schém. Kultúru netvorí len folklór, tradície, umelecké remeslá, historické budovy, národné inštitúcie či kamenné divadlá, ale celá rada nezávislých umeleckých iniciatív, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou živej národnej kultúry a identity. Z tohto dôvodu by mala byť nezávislá kultúra v konfrontácii so štátnou kultúrou vnímaná rovnoprávne, a to z hľadiska významnosti, kvality i kvantity vyvíjaných aktivít. Kultúra vznikajúca na občianskej báze totiž reflektuje spontánny vývoj spoločnosti a duchovného bohatstva na miestach, na ktorých to tradícia, status quo a podmienky lokálnej kultúry nie vždy dovoľujú. O tom, aké je to byť „nezávislý“ na Slovensku, sa bude hovoriť práve na týchto miestach.

via a4.sk