Vlka ako utečenca za plotom aj ako účastníka Poslednej večere prinesie maliar Marek Ormandík do Levoče


Bojoval s vlkmi v lesoch, zatváral ich v klietkach, ale aj usádzal za stôl. Začal veľkými ilustratívnymi plátnami, pokračoval „symbolistickými“ obrazmi a skončil pri expresívnych výtvoroch. Maliar Marek Ormandík teraz po prvý raz predstaví verejnosti svoj nový cyklus V.L.K. Bude dominovať jeho prierezovej výstave s názvom Človek človeku v Galérii mesta Levoča. Otvorená bude od 1. do 29. júla 2016.
„Našiel som záľubu v ambivalentných pocitoch, ktoré u mňa vlk ako tvor vyvolával. Bavilo ma, že takmer v jednej chvíli môže byť lovcom aj uloveným. Že ho vnímam ako samotára aj kolektívneho hráča. Že záber na bežiacu svorku sa dá chápať ako útek, ale aj ako útok. Dve krajnosti spojené v jednom momente – dobro a zlo podobné na nerozoznanie,“ vysvetlil Marek Ormandík zaujatie pre vlčí motív jeho nových obrazov, ktoré vznikli počas posledných troch rokov.
Ako je už v tvorbe jedného z najvýraznejších maliarov súčasnej slovenskej scény Mareka Ormandíka známe, jeho diela sú provokujúce. Svojim nezameniteľným rukopisom na plátne rád premieňa mytologické výjavy a posúva ich do súčasných významov. „Ormandíkov pohľad na vlka je ak nie protirečivý, tak dvojznačný: na niektorých obrazoch ho vidíme takmer realisticky verne v jeho zvieracej podobe a správaní, na iných sa vlk vtiera do ľudskej spoločnosti a nadobúda nielen ľudské črty a móresy, ale aj priamo ľudské telo a vstupuje do ľudských príbehov. Nebol by to, pravdaže, Ormandík, keby sa prostredníctvom vlkov rúhavo nevysmial našim zakoreneným vieram a poverám, nášmu pohľadu na seba samých,“ okomentoval v katalógu k výstave spisovateľ Pavel Vilikovský.
Vyvrcholením je séria portrétov, na ktorých vlci pózujú ako členovia zámožných meštiackych rodín, ktorí sa dávajú maľovať na objednávku. Návštevníci si však budú môcť prezrieť aj niekoľko malieb z najčerstvejšieho cyklu Plot, inšpirovaného utečeneckou témou, ako aj veľkoformátové maľby z minuloročnej série Stôl na motívy Poslednej večere či obrazy z predošlých cyklov Madona a Láska k blížnemu. Spolu predstaví Marek Ormandík na levočskej výstave 36 malieb. Pred publikom sa tak vynoria napríklad vlk ako martýr pribitý na kríži, Madona s dieťaťom, ľudsko-zvieracia spoločnosť sediaca za stolom podobne ako Ježiš s apoštolmi či uväznení prosiaci ľudia i vlci zavretí za plotom. Výstava bude doplnená aj kolekciou sôch z cyklu Očistec. Kurátorom výstavy je Peter Milčák.
Cyklus V.L.K. bol predstavený kompletný jediný raz na špeciálnej jednodňovej výstave v stupavskej synagóge 24. júna 2017. Tam vznikol aj naživo maľovaný bonus – Posledný vlk.

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987-1993 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – odbor voľná grafika a knižná tvorba. Jeho tvorba siaha od veľkorozmerných a komorných malieb, cez ilustráciu, kresbu až po sochárske diela. Na konte má viaceré významné ocenenia, jeho diela sa za dve desaťročia aktívnej umeleckej práce dostali na desiatky samostatných výstav. Okrem susedných krajín už vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rusku, či Slovinsku a Srbsku.

Galéria mesta Levoča ponúka v roku 2016, ktorý je zameraný najmä na súčasnú slovenskú maľbu, samostatné výstavy Mateja Fabiana, Lucie Tallovej, Mareka Ormandíka a Martina Gerbóca. V roku 2017 sú v GML plánované výstavy Ivana Csudaia či Ľudovíta Hološku.
O Galérii mesta Levoča

V auguste 2014 bola po rekonštrukcii prvého poschodia jedného z najkrajších meštianskych domov – Mariássyho domu na Námestí Majstra Pavla č. 43 otvorená Galéria mesta Levoča. Minulý rok bol prvým úplným výstavným rokom tejto galérie, ktorá je od 1. 3. 2015 samostatným útvarom Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča. 
Levoča sa zriadením mestskej galérie pripojila k nemnohým moderným slovenským mestám, ktoré vytvorili priestor na pravidelnú prezentáciu súčasného výtvarného umenia. Vznikla tak, okrem iného, príležitosť postupne viesť novú generáciu nielen k percepcii súčasného výtvarného umenia, ale aj k zvýšeniu citlivosti voči svetu okolo seba, čo v konečnom dôsledku vedie k mimoriadne cennému skultúrňovaniu nášho bytia.
Galéria mesta Levoča sa usiluje profilovať ako galéria súčasného umenia s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom má ambíciu prinášať nielen výstavy popredných slovenských a zahraničných výtvarníkov, ale aj pôvodné výstavy vytvárať.  Keďže v Levoči dlhodobo absentoval výstavný priestor s kvalitnou dramaturgiou, chce ako malá galéria na jednej strane priniesť výstavy významných výtvarníkov staršej generácie, ale na druhej strane chce aj riskovať a otvoriť svoje priestory začínajúcim výtvarným umelcom či konfrontáciám najzaujímavejších študentov zo slovenských vysokých škôl výtvarného zamerania.