ŠD Košice: Vĺčik cestuje na festival do Poznane


Činohra Štátneho divadla v Košiciach sa v piatok 9. aprila 2010 predstaví na festivale Blízki neznámi (Bliscy Nieznajomy), ktorý organizuje Poľské divadlo v Poznani. Uvedie hru Vasilija Sigareva Vĺčik.

Hlavnou témou tohtoročného Európskeho divadelného stretnutia v Poznani je svätá rodina. Na festivale sa stretnú repertoárové divadlá z Nemecka, Ukrajiny, Slovenska, Rumunsko a samozrejme Poľska. Divákom organizátori ponúknu osem divadelných predstavení, ale aj výstavu fotografií.

Festival sa v známom centre divadelných stretnutí v Poľsku organizuje už po tretíkrát. Je zaujímavý tým, že všetky uvádzané inscenácie majú jednu spoločnú tému. Tá predstavuje súčasné všadeprítomné problémy dejín, kultúry, ale aj vzájomných vzťahov medzi národmi Európy. Téma rodiny bude v jednotlivých festivalových predstaveniach prezentovaná zo svojej lepšej aj horšej stránky. „Festival je tematickým stretnutím európskych divadiel. Uvidíme na ňom predstavenia, ktoré o téme rodiny existujú v rovnakom európskom priestore. Po každom predstavení bude priestor na diskusiu o téme rodiny, ale aj na nastoľovanie otázok. Po predchádzajúcich ročníkoch s témami Jazvy histórie a Vylúčení je téma rodiny možno zdanlivo najužšia, ale veľmi akútna. Navyše je prítomná v živote každého človeka,“ hovorí o festivale umelecký riaditeľ poznaňského divadla Paul Szkotak.

Sociálna dráma jedného z najznámejších ruských dramatikov súčasnosti Vasilija Sigareva Vĺčik mala v Košiciach premiéru 12. februára tohto roka. Predstavenie vzniklo mimo dramaturgického plánu divadla a v spolupráci práve s poznaňským festivalom. Realizačný tím viedla mladá poľská režisérka Joanna Zdrada, poslucháčka VŠMU v Bratislave. „Témou hry je problém patológie rodiny. Hlavnou postavou je dievčatko, ktoré sa  vychováva bez rodičov. Otca nepozná a matka preferuje „ľahký“ životný štýl, mení partnerov a má problémy s alkoholom. Dievčatko vyrastá s babkou. Vystavené brutálnym životným skúsenostiam, emocionálne zanedbané dieťa vyrastá ako malé „vĺča“, divoký tvor, neprispôsobený životu v spoločnosti,“ povedala Zdrada o Vĺčikovi. V hlavných postavách účinkujú Judita Viciánová ako babka, Dana Košická ako matka, Adriana Ballová ako sestra a v postave dievčaťa svoj veľký divadelný debut absolvovala študentka košického Konzervatória Ivana Feníková.

via sdke.sk