Video o komunitkách


Komunitné nadácie vďaka partnerstvám s miestnymi darcami finančne podporujú rôzne zaujímavé projekty ľudí a neziskových organizácií priamo v regiónoch.

Popri podpore projektov šíria myšlienky miestneho darcovstva, dobrovoľníctva a svojpomoci. Združené sú v Asociácii komunitných nadácií Slovenska (www.asociaciakns.sk). Tá garantuje kvalitu práce členských nadácií a poskytuje im podporu a poradenstvo potrebné na ich ďalší rozvoj. Aby ich činnosť bola ešte zrozumiteľnejšia pre širšiu verejnosť, pripravili sme v spolupráci s nimi krátky film o ich práci.

via voices.sk