Vernisáž výstavy Aleša Vojtáška a Tomáša Maninu: FOR YOUR EYES ONLY


Exhibícia Aleša Vojtáška a Tomáša Maninu prináša do Zlinskej galérie G12 užší výber z ich súčasnej tvorby.

Spojenie týchto autorov nie je náhodne. Prienik je obsiahnutý v dvoch rovinách :

– V osobnej rovine:

Autorov spája okrem priateľstva a spoločnej krajiny aj štúdium na Universite Tomaše Bati, ktoré bolo odrazovým mostíkom, pre ich umelecký rozvoj v stredoeurópskom priestore.

– V profesnej rovine:

Obaja autori majú síce vlastný umelecký rukopis, ale v ich tvorbe môžme pozorovať viacero paralel.

– hra so svetlom a médiami naprieč dobou

– snaha o posun každodennej reality, upravený o vlastné vízie

– zachytenie okolitého prostredia s pridanou hodnotou

Koncept Zlínskej kolekcia predstaví výber 6 cyklov –
– Circus Caelestis (nebeský cirkus)
– Mystic Fire
– Panelová víla

– Invisible
-Váš svet istoty
– Second life

Aleš Vojtašek prináša do Zlína napríklad aj komorný výber koláží z poslednej Bratislavskej výstavy Circus Caelestis, ktorá bola akousi odpoveďou na dnešnú dobu plnú matérie a rácia. Z Kombinácie archaických, sci-fi a sakrálnych prvkov vyskladal luxusné koláže plné humoru a nadsádzky, znázorňujúce pohlaď na svet cez čarovnú optiku. Ich výpoveď podčiarkol aj formou adjustácie za pomoci barokových rámov, čipky, či listového zlata.
Ďalej časť z cyklu Mystic Fire, ktorý symbolizuje istú úctu a inšpiráciu z tvorivej sily vesmíru. Tretí cyklus zahŕňa fotografiu Panelová Víla a slúži, ako pomyselný katalyzátor spájajúci tvorbu autorov do jedného celku. Vojtášek ňou voľne transformuje bájny svet elementalov naspäť k čistote urbánného prostredia .

Tomáš Manina sa snaží v svojich 3. architektonicko urbanistických cykloch poukázať na latentný otlačok reality. Autor používa vo svojich dielach kombináciu dvoch rovín – pohľadu na danú skutočnosť, prostredníctvom špecifických technik na pomedzi op artu.
Pri svojej tvorbe uprednostňuje kombináciu tradičných fotografických postupov obohatených o možnosti dnešnej technickej doby, čím ponuka pôsobivý vizuálny a emočný zážitok.

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek žije a tvorí v Bratislave. Tvorbou sa zameriava najmä na módnu a reklamnú fotografiu, ale nebráni sa ani
prieniku do iných medií, ako sú napríklad video, koláže, či 3d fotografia a 3d objekty. Autor má za sebou viaceré výstavy napríklad – Životorenie (Bratislava – 2005),
ktorá bola akousi oslavou života a jeho tvorivej sily, Vyvolení (Praha – 2005,) ktorou poukazoval na život takzvanej hight society, plný prepychu a matérie…
Aktuálnu Vojtáškovú tvorbu prezentovala ostatná výstava pod bratislavským hradom Circus Caelestis (Nebeský Cirkus, Bratislava – 2010,)

Tomáš Manina (26) je mladý fotograf, ktorý študoval v Zlíne na Universite Tomáše Bati obor reklamní fotografie. Momentálne študuje v Bratislave na katedre fotografie pod vedením Profesora ĽubaStacha. V súčastnosti spolupracuje s renomovanými architektmi a radí sa k slovenskej špičke v obore fotografie architektúry. Jeho práce sú známe svojou špecifickou vizuálnou povahou ako aj netradičnými fotografickými a reprografickými technikami. Autor ma za sebou viaceré výstavy doma aj v zahraničí.

via Ales Vojtasek