Veľká noc v ÚĽUV-e


Aj tento rok si Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripomenie sviatky Veľkej noci spôsobom jemu najtypickejším, a to úctou k remeslu, podporou tradičných remeselných techník a ukážkami ľudovo-umeleckej výroby primárne sa viažucimi k jarnému zvykosloviu. Podujatím Veľká noc v ÚĽUV-e a s ním spojeným sprievodným programom sa môžu deti i dospelí potešiť 14.-15.3.2016 v priestoroch ÚĽUV Bratislava.
Miesto: Galéria ÚĽUV a Dvor remesiel Obchodná 64, 816 11 Bratislava, Predná izba ÚĽUV, nám. SNP 12, Bratislava
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
Príprava podujatia: Jana Mistríková

Obdobie jarných zvykosloví je spájané predovšetkým s najväčším a najdôležitejším kresťanským sviatkom v roku, Veľkou nocou. V ľudovom prostredí je však symbolizovaný a súčasnou spoločnosťou dodnes vnímaný hlavne prostredníctvom zvykov v podobe oblievania a šibania dievčat. Maľovanie kraslíc, či pletenie korbáčov, to sú už nezameniteľné a typické prvky ľudovo-umeleckej výroby, ktoré sa stali ich nevyhnutnou súčasťou. Podujatie Veľká noc v ÚĽUV-e je venované predovšetkým deťom, no na svoje si prídu aj dospelí. Totiž, sprievodný program, ktorý sme pre nich pripravili spája jedinečnosť remesla a ľudového zvykoslovia, a teda hodnôt, ktoré napomáhajú uvedomiť si kultúrnu identitu.

Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia DFS Trávniček a DFS Gerulata, ktoré svojim programom ešte viac umocnia atmosféru Veľkej noci a tak potvrdia jej tradičné hodnoty hudbou, spevom, tancom a hrou. Remeslo, ktoré je tento rok v móde, budú reprezentovať tvorivé dielne pre deti a ukážky remeselnej výroby. Návštevníci sa môžu stať aktívnou súčasťou procesu výroby kraslíc, vŕbovej píšťalky, veľkonočnej dekorácie z filcu, pletenia korbáčov, maľovania na sklo, a mnohých iných aktivít nesúcich sa v duchu remesla. Pondelkové popoludnie Veľkej noci s ÚĽUV-om zavŕši odborná prednáška etnologičky Mgr. Kataríny Nádaskej, PhDr. s veľavravným názvom „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide“.

Program:

Miesto: ÚĽUV – Obchodná 64, Bratislava
Pondelok 14. 3. 2016
14.00 hod. Otvorenie podujatia
14.00 – 18.00 hod. Tvorivé dielne pre deti
16.30 hod. Vystúpenie DFS Trávniček
17.00 hod. Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide“
Prednáška etnologičky Mgr. Kataríny Nádaskej PhD.
o veľkonočných zvykoch v Galérii ÚĽUV

Miesto: ÚĽUV – Obchodná 64, Bratislava
Utorok 15. 3. 2016
14.00 hod. Otvorenie podujatia
14.00 – 18.00 hod. Tvorivé dielne pre deti
17.00 hod. Vystúpenie DFS Gerulata
17.00 hod. Ukončenie podujatia

Miesto: Predná izba ÚĽUV, Námestie SNP 12 Bratislava
Pondelok – Utorok 14. 3. 2016 – 15. 3. 2016
16.00 – 18.00 hod. Ukážky zdobenia kraslíc rôznymi technikami