V SNM o DNA


V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa vo štvrtok 17. februára 2011 o 17.00 h uskutoční prednáška zakladateľa humánnej genetiky a súdneho znalca v oblasti genetiky Vladimíra Feráka. Podujatie je súčasťou výstavného projektu Majstri ducha – Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Vstup je bezplatný.

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. (*1938) vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1997 – 2003 pôsobil ako dekan. Prednáša na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK a na Prírodovedeckej fakulte MÚ v Brne. V súčasnosti pôsobí v laboratóriu DNA Test a je súdnym znalcom z odboru genetika v odvetví analýzy DNA. Vladimír Ferák je laureátom ceny Československej spoločnosti pre forenznú genetiku Forensica Magna, ktorú získal za svoj zakladateľský prínos v oblasti identifikácie DNA. Zaoberá sa štúdiom genetických ochorení, metódam určovania otcovstva, ale aj genetickými koreňmi slovenskej populácie. V 90. rokoch prispel k usvedčeniu masového vraha Ondreja Riga. V svojej prednáške v Slovenskom národnom múzeu (17. 2. 2011 o 17.00 h) bude hľadať odpovede na otázku „Čo o nás prezradí naša DNA?“

Prednáška Vladimíra Feráka je ďalším zo série sprievodných podujatí výstavy Majstri ducha – Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, ktorá prezentuje 45 významných vedcov pochádzajúcich alebo pôsobiacich na našom území, ktorí významne prispeli k rozvoju prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť. Vďaka interaktívnym prvkom si návštevníci môžu v praxi vyskúšať fungovanie najznámejších objavov a vynálezov a spoznať vedcov a technikov z obyčajnej, ľudskej stránky.

via snm.sk