V SNM bude prednášať Jíří Grygar


V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave sa 14. januára 2011 o 17.30 h uskutoční prednáška českého astronóma a popularizátora vedy Dr. Jířího Grygara. Prednáška je sprievodným podujatím výstavy Majstri ducha. Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. Vstup na prednášku je zadarmo.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. patrí medzi známych popularizátorov vedy v oblasti astronómie, astrofyziky a vzťahu vedy a viery, za čo získal mnoho ocenení, vrátane ocenenia od UNESCO (1996). V súčasnosti pôsobí vo fyzikálnom ústave Akadémie vied ČR. Jiří Grygar je autorom asi stovky odborných prác, množstva populárno-náučných kníh a vzdelávacích programov. Diváci ho poznajú o. i. z programov československej i českej televízie (Okná vesmíru dokorán, Vesmírne laboratórium, Zlaté století astronomie a iné). Témou jeho prednášky 14. 1. 2011 o 17.30 h bude Vesmír okolo nás (Veľký tresk).

Prednáška J. Grygara je jedným zo sprievodných podujatí výstavy Majstri ducha, ktorá približuje počiatky a rozvoj vedy a techniky na Slovensku, ako aj jej najvýznamnejších predstaviteľov. Z množstva významných osobnosti vedy a techniky vybrali autori 45 osobností prírodných, technických a lekárskych vied od 15. storočia po súčasnosť. Popri osobnostiach, ktoré sa narodili na Slovensku, výstava predstavuje aj osobnosti, ktorí na Slovensku žili a pôsobili. Výstava je určená pre záujemcov o vedu a techniku, ale aj pre laikov a školské skupiny. Vďaka interaktívnym prvkom si návštevníci môžu v praxi vyskúšať fungovanie najznámejších objavov a vynálezov a spoznať vedcov a technikov z obyčajnej, ľudskej stránky. Pre deti je pripravená špeciálna súťaž, v rámci ktorej si budú môcť sami zostrojiť model Murgašovej antény, Segnerovho kolesa, Kempelenovho šachového automatu a mnohých iných vynálezov.

Prednáška Jiřího Grygara sa uskutoční v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava s podporou projektu APVV Astronómia – cesta poznávania.

Ďalšie sprievodné podujatia k výstave:
17. 2. 2011 o 17.00 h
DNA vypovedá…
Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, zakladateľ humánnej genetiky a súdny znalec z odboru genetika, odvetvia analýza DNA

24. 3. 2011 o 17.00 h
Tajomstvo nádorovej bunky
Hosť: Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV a Molekulárno-medicínskeho centra SAV

28. 4. 2011 o 17.00 h
Slávni vedci a Bratislava
Známe osobnosti svetovej vedy, ktoré v minulosti poctili Bratislavu svojou návštevou.
Hosť: Ing Zuzana Klimková z Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

19. 5. 2011 o 17.00 h
Dejiny vedy a techniky na Slovenku, ich výskum a prezentácia
Hosť: RNDr. Ondrej Pöss, CSc. riaditeľ SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov, autor výstavy

via snm.sk