V polovici novembra ovládne Košice opereta


Milovníci operety si na konci októbra a v polovici novembra prídu v Košiciach na svoje. Svoju prvú kapilolu napíše Košický operetný festival, ktorého organizátorom je Sláčikový orchester Musica Iuvenalis a ktorý sa uskutočňuje s podporou Ministerstva kultúry SR a projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
„Opereta je divadelný žáner, ktorý má v meste Košice mimoriadnu tradíciu a bohatú históriu. Košický divák operetu miluje, a preto by sme radi týmto festivalom spestrili ponuku operetných predstavení, vytvorili tradíciu, ktorá v strednej Európe nemá obdobu,“ povedal o festivale jeho riaditeľ Igor Dohovič. Ako dodal zapojením jednotlivých partnerov chcú spropagovať mesto Košice v celom regióne strednej Európy. „Tým, že niektoré festivalové produkcie budú postavené na mladých účinkujúcich a študentoch Konzervatória, chceme spropagovať tento žáner aj medzi mladými ľuďmi, budúcimi divákmi divadelných predstavení,“ priblížil Dohovič jeden z cieľov operetného festivalu.

Opereta ako žáner sa z košického divadelného prostredia postupne vytrácala a ani občasné naštudovanie tohto žánru v košickom Štátnom divadle na tomto fakte nič nemení. „Chceme vrátiť tradície operety do Košíc, oživiť tento divadelný žáneru, ktorý bol vždy významným spôsobom spájaný s Košicami a je zárukou mimoriadneho a širokého záujmu divákov,“ hovorí Igor Dohovič. Medzinárodný rozmer festivalu podporuje myšlienku kooperácie divadiel a producentov prostredníctvom operetných predstavení, ktorá vzniknú buď predstaveniami jednotlivých hosťujúcich súborov, ale aj koprodukciou viacerých partnerov na spoločných predstaveniach a koncertoch.

Festival sa začne už na konci októbra predstaveniami dvoch domácich divadiel. 28. októbra 2010 sa v Divadle Cassia predstaví divadlo Thália s naštudovaním operety EMMERICH KÁLMÁN „Grófka Mariza“. O deň neskôr uvedie Štátne divadlo Košice v svojej historickej budove reprízu operety Emmericha Kálmána „Čardášová princezná“. Samotné festivalové dianie začne 10. novembra 2010 koncertom nádejných hviezd operety z košického Konzervatória v koncertnej sále ZUŠ Hemerkova na Hlavnej ulici v Košiciach. 13. novembra sa v historickej budove ŠD Košice s predstavením Franza Lehára „Veselá vdova“ po prvýkrát v histórii predstaví v Košiciach Štátna opera Banská Bystrica, 14. Novembra v tom istom priestore sa s predstavením „Opereta na cestách“ predstaví Divadlo Wüstenrot z Bratislavy, o deň neskôr na Malej scéne ŠD Košice uvedie Národné divadlo Moravsko-slezské z Ostravy galavečer „Smejeme sa s Jozefom Kobrom“. Festival bude doplnený množstvom sprievodných podujatí propagujúcich OPERETU.

via Svjatoslav Dohovič, mediálny manažér festivalu