V Bratislave sa uskutoční medzinárodná diskusia k moderným dejinám Židov a problematike holokaustu


Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) zastupuje Slovensko v dvoch významných európskych projektoch – European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) a Yerusha – „Periphery“ – Jewish Sources from Slovakia. K obom pripravilo medzinárodný workshop na tému: budovanie výskumnej infraštruktúry k moderným dejinám Židov a problematike holokaustu, aby mohlo odprezentovať aktuálny stav bádania. Bude sa konať vo štvrtok 9. februára 2017 v priestoroch Komunitného centra Židovskej náboženskej obce v Bratislave za prítomnosti zahraničných a domácich odborníkov.

„Účasť DSH v týchto dvoch významných medzinárodných projektoch bola podnetom na zorganizovanie medzinárodného workshopu. Zástupcovia oboch projektov – EHRI a Yerusha zo zahraničia i Slovenska budú prezentovať aktuálny stav bádania a priebežné výstupy. Pozvaní odborníci z vybraných archívov Slovenska zas odprezentujú tematicky relevantné fondy svojich archívov,“ povedala k pripravovanej diskusii riaditeľka DSH Monika Vrzgulová a dodala, že ako organizátori očakávajú plodnú a inšpiratívnu diskusiu všetkých účastníkov, ktorá vytvorí predpoklady pre ďalšie obdobie úspešnej realizácie oboch medzinárodných projektov na území Slovenska.
Workshop vo štvrtok o 9.00 hod. otvorí tlačová konferencia, o 10.00 hod. bude mať podľa programu úvodné slovo Ivan Kamenec z Historického ústav Slovenskej akadémie vied. Do 16.00 hod. vystúpia som svojimi príspevkami odborníci z Belgicka, Česka, Maďarska a Slovenska.

Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu pôsobí na Slovensku od roku 2005. Venuje sa primárne výskumu, dokumentácii, vzdelávacej i publikačnej činnosti, na Slovensku aj v rámci medzinárodných štruktúr. Od roku 2015 DSH zastupuje Slovensko v dvoch spomínaných významných európskych projektoch. Prvým je projekt European Holocaust Research Infrastructure financovaný Európskou úniou. Predstavuje podporu výskumu holokaustu a vývoj nových metód a pomôcok. Spolupracuje na ňom viac ako 20 partnerských organizácií zo 17 krajín. Ide o identifikáciu a zaznamenanie informácií o inštitúciách, archívnych fondoch a zbierkach týkajúcich sa holokaustu do internetového portálu. Druhým je projekt Yerusha – „Periphery“ – Jewish Sources from Slovakia, zameraný na židovské archívne dokumenty týkajúce sa obdobia 1848 – 1938. Zapojilo sa doň 14 európskych krajín, na Slovensku ide o spoluprácu DSH a Židovského múzea v Prahe. Projekt, ktorého náplňou je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským dejinám a kultúre, je podporovaný Rotschild Foundation Europe.