Univerzita Palackého v Olomouci chystá soutěž pro kreativní konzumenty


Organizátoři mezinárodní konference Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism, která se koná 7. – 9. října 2010 v prostorách Uměleckého centra FF Univerzity Palackého v Olomouci, pořádají kreativní soutěž Consumer Competition pro vysokoškolské studenty z celé České republiky.

Zájemci mohou soutěžit s celkem třemi typy krátkých uměleckých děl, která tematizují artefakty spotřební kultury a konzumního životního stylu. Posílat mohou:

a) videoklip o délce do 2 minut

b) foto story v maximálním rozsahu 12 snímků

c) komiks v maximálním rozsahu 12 políček (ideálně 4 stripy po 3 panelech)

Autoři tří nejlepších příspěvků budou oceněni volným vstupem na workshop s odborníky z marketingové sféry a aplikovaného designu, další tři vybraní získají volný vstup na celou konferenci. Ostatní pak mohou vyhrát drobné věcné ceny.

Účastníci soutěže mají unikátní možnost setkat se s lidmi z marketingové praxe stejně jako s akademickými odborníky, kteří se věnují teorii a výzkumu spotřební kultury. Zaslaná díla budou také veřejně prezentována: videoklipy se budou promítat mezi jednotlivými bloky přednášek na konferenci a následné afterparty, foto stories a komiksy budou prezentovány v prostorách Uměleckého centra Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Svá umělecká díla zasílejte do 21. září 2010 na e-mail consumerculture.cz@gmail.com a do předmětu, prosím, uvádějte heslo „Consumer competition“ nebo přímo na adresu Kabinetu interkulturních studií:

Mgr. Pavel Zahrádka, PhD.
Kabinet interkulturních studií
Katedra sociologie a andragogiky UP
Třída Svobody 26
771 46 Olomouc

Soutěž má také svůj Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=129754430370450&v=info&ref=ts

Více informací na webových stránkách konference: http://oltk.upol.cz/consumerculture/

via Consumer Competition