Ukiyo-e – Japonské farebné drevorezy


Dar pani Sandrie Hu

Slovenská národná galéria
Esterházyho palác, 3. posch., Kabinet papiera
Výstava potrvá od 8. septembra do 5. novembra 2006
Kurátor výstavy Martin Šugár

Slovenská národná galéria má skromnú zbierku diel japonskej proveniencie. Jej podstatnú časť tvoria originály ilustrácií detských kníh získaných väčšinou od ocenených výtvarníkov medzinárodnej súťažnej prehliadky Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a diela japonských umelcov druhej polovice 20. storočia. Zbierku 18 starých japonských farebných drevorezov darovala Slovenskej národnej galérii v roku 1992 pani Sandria Hu, profesorka umenia na Univerzite Houston-Clear Lake v štáte Texas (USA), ktorá v tom čase hosťovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tento súbor diel je predstavený verejnosti po prvý raz, výsledky základného výskumu už boli publikované v ročenke SNG (Galéria 2003, s. 141-146). Pri prepise mien umelcov a preklade názvov diel spolupracoval Ivan Rumánek z Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave.

Vystavené grafické listy označované ako ukiyo-e sú dielom siedmich autorov. Hoci ide skôr o náhodný výber, poskytujú pomerne dobrý obraz o vývoji tohto špecifického výtvarného žánru na konci obdobia Edo (1603–1868) a na začiatku obdobia Meidži (1868–1912), teda v čase od jeho najväčšieho rozmachu až do postupnej stagnácie.

Za posledných niekoľko rokov Slovenská národná galéria participovala na dvoch projektoch mapovania japaník v európskych zbierkových inštitúciách. Výsledky prvého prieskumu boli zverejnené v publikácii „A Report on Japanese Materials in Europe / A Summary of Japan-Related Materials Overseas“, ktorú vydalo Edo-Tokyo Museum v roku 1997. Podobný projekt evidencie diel japonskej proveniencie v európskych umeleckých zbierkach zorganizoval v novembri 2003 Japonologický seminár Bonnskej univerzity, ktorého výsledky boli publikované pod názvom „Japanese Collections in European Museums“ (ed. Josef Kreiner, Bonn 2005).

Sandria Hu
profesorka umenia, University of Houston-Clear Lake, Houston, Texas, USA

Narodila sa 14. júna 1946 v San Francisco, Kalifornia, USA. Vzdelanie v oblasti výtvarného umenia absolvovala v Kalifornii na Stanford University a San Diego State University. Zo študijných pobytov, ktoré absolvovala v zahraničí, treba spomenúť Francúzsko (Atelier 17, Paríž 1974/75) a Belgicko (Frans Masereel Centrum voor Grafick, Kasterlee 1996). Získala viacero štipendií, v posledných rokoch štipendium Senior Fulbright Specialist (Mexiko 2002/03 a 2005) a štipendium Nadácie Pollocka Krasnera (1999). Na Slovensku pôsobila v rokoch 1986/87 a 1992/93.

Slová Sandrie Hu o darovanej zbierke japonských farebných drevorezov:

“The collection of prints belonged to my grandfather Hu Wai Kee. He was born in Honolulu and immigrated to San Francisco, where he later died. He created a huge collection of art, also of Japan prints. I worked in Bratislava for many years since 1986 and developed so many friends over the years. I decided to give the prints to the Slovak National Gallery as a way to say „Thank you“ for all the years of friendship and love I had found in Bratislava. The other artworks of paintings and watercolors I donated to other museums in California.”

„Zbierka grafík patrila môjmu starému otcovi Hu Wai Kee. Narodil sa v Honolulu, neskôr emigroval do San Francisca, kde zomrel. Vytvoril veľkú umeleckú zbierku, do ktorej patrili aj japonské tlače. V Bratislave som pôsobila od roku 1986 dlhšie obdobie a za ten čas som tu našla mnoho priateľov. Rozhodnutie darovať grafické listy Slovenskej národnej galérii malo byť vyjadrením mojej vďaky za priateľstvá a priazeň, ktoré som v Bratislave našla. Ďalšie diela zo zbierky – maľby a akvarely – som venovala niekoľkým múzeám v Kalifornii.“

via sng.sk