Tu a tam


Svet umenia očami detí

Výstava detských výtvarných prác inšpirovaných stálymi expozíciami SNG v Slovenskej národnej galérii v Bratislave

Miesto: Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo náber. 2, Bratislava, prízemie – vestibul a priestory Tvorivej dielne detí SNG.
Trvanie: 3. jún – 30. december 2005
Kurátor: PhDr. Ľubomír Podušel, CSc

Cieľom výstavy TU A TAM – Svet umenia očami detí je priblížiť tvorivú fantáziu detí, tak ako je zachytená v prácach detí, ktoré vznikli na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Hodnota tejto umeleckej tvorby spočíva v odhaľovaní čistých snov, predstáv a túžob tých najcitlivejších – detí. Ich namaľované, nakreslené, vystrihnuté a nalepené fantázie stelesňújú vnímanie života, ktoré je rozšírenejšie, ako si častokrát uvedomujeme.
Všetky vystavené diela (ide o kolekciu viac než 70 výtvarných prác) majú v určitom zmysle blízko k tzv. vysokému umeniu, umeniu majstrov výtvarného umenia. Tieto práce vznikli v období rokov 2004 – 2005 a boli vytvorené na pozadí inšpirácie stálymi expozíciami SNG (Gotické umenie Slovenska, Barokové umenie na Slovensku, Slovenské výtvarné umenie 19. storočia). Koncepcia výstavy pozostáva z viacerých celkov. Ide napríklad o zátišie a portrét ako charakteristické žánrové okruhy maliarstva, ďalej problematiku figúry v krajine, ľudské charaktery (pod vplyvom tvorby F.X. Messerschmidta), legendy a mýty, svetlo a tma, rodina a priatelia a i.
Práce sa zrodili v Tvorivej dielni detí Slovenskej národnej galérie v Bratislave v rámci výchovno-vzdelávacích programov, ktoré pripravuje Oddelenie pre výchovu a vzdelávanie tejto inštitúcie. Konkrétne išlo o maľovanie, kreslenie, tvorbu koláží a výtvarných objektov detí, výtvarné animácie, sobotné ateliéry a arteterapeutické programy.
Slovenská národná galéria v Bratislave zriadila svoju tvorivú dielňu pred 4 rokmi. Jej účastníci sú deti vo veku 5 – 15 rokov, študenti gymnázií, stredných odborných škôl, mládež z domovov sociálnych služieb, liečebných ústavov, a tiež skupiny detí s rodičmi, ktoré tu pracujú pod vedením výtvarných pedagógov. Dôraz sa kladie na uplatňovanie vlastnej fantázie a zručnosti v nadväznosti na poznatky z dejín umenia a estetickej výchovy. Za všetkým stojí záujem SNG kultivovať osobnosť človeka pomocou formovania jeho estetického vedomia. Tvorivá dielňa detí Slovenskej národnej galérie je k dispozícii skupinovým návštevám detí a študentov zo škôl 2x v priebehu týždňa. Výtvarné animácie sa uskutočňujú takisto 2x v priebehu týždňa. Okrem toho sú priestory tvorivej dielne k dispozícii pre verejnosť v určené dni (tzv. Sobotné ateliéry v SNG). Všetky tieto tvorivé podujatia prebiehajú pod vedením odborných pracovníkov výtvarných pedagógov a animátorov (akad. mal. Táňa Žitňanová, Paedr. Martina Pavlikánová, Peter Baumann), a získali si popularitu nielen zo strany detí, ale aj ich rodičov a pedagógov.
Slovenská národná galéria sa týmito podujatiami zaradila medzi inštitúcie, ktoré vykonávajú nenahraditeľnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie ľudí, prostredníctvom umenia a umeleckej kultúry, ktorá v súčasnosti zápasí s nemalými problémami. Práve umenie zohráva obrovskú úlohu pri formovaní osobnosti človeka a prináleží mu preto v procese výchovy a vzdelávania neodmysliteľné miesto v rámci edukačných aktivít inštitúcií ako sú galérie a múzeá.

via sng.sk