Tajomné tiene


14. august – 15. august / 21. august – 22. august 2010
hrad Červený Kameň
…veľký hrad v Malých Karpatoch…

Jedinečné stretnutie s významnými, ale i takmer zabudnutými postavami dávnych dôb je možné zažiť na hrade Červený Kameň prostredníctvom nového podujatia Tajomné tiene.

Počas dvoch augustových víkendov v jednotlivých expozičných miestnostiach vystúpia z vystavených obrazov – teda zo svojho tieňa – slávne, ale i menej známe osobnosti slovenskej alebo svetovej histórie a zavedú návštevníka do minulých storočí.

Pomocou divadelného stvárnenia dramatických pasáží je možné dozvedieť sa o hrdinských činoch Mikuláša Pálfiho a sultána Sulimana, ale i taktiež zoznámiť sa s grófkou Eleonórou Kaunitz, ktorá sa pochváli, aké poklady ukrýva kunstkabinet jej manžela Rudolfa Pálfiho. O atmosfére sedemročnej vojny v Sliezku porozpráva plukovník Ján Revický a najnovšiu francúzsku módu inšpirovanú egyptským umením predstaví cisár Napoleon Bonaparte, so svojou manželkou Jozefínou. Veľkou príležitosťou tiež bude stretnutie nielen s arcivojvodkyňou Máriou Teréziou a jej manželom Františkom Lotrinským, ale i s budúcim cisárom Jozefom, ktorý prezradí svoje reformátorské zámery v duchu osvietenstva. Okrem toho, hrané prehliadky so scénkami priblížia aj neľahký životný údel Alberta Sasko – Tešínskeho a jeho manželky Márie Kristíny a takisto poodhalia zákulisie bratislavského konkviktu na výchovu šľachtických dcér.

Príďte prežiť prázdninový deň v historickom duchu a nahliadnuť tak do života hradných tieňov.

časy prehliadok: každých tridsať minút od 12.00 do 17.00 hod. (vrátane)

vstupné: dospelí – 7 €
deti od 3 do 18 rokov – 3.5 €

via snm.sk