Svet sa nás týka: Keňa a Marián Čaučík


Najvýraznejším výsledkom projektov miestnych partnerov v Keni, ktoré sa realizujú vďaka Dobrej novine už 14 rokov, je podstatné zvýšenie šance detí na vzdelanie.

via voices.sk