Svet japonských bábik v SNM


Slovenské národné múzeum v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR prinášajú výstavu Svet japonských bábik. Výstavu, ktorá sa koná pri príležitosti Roku výmen medzi krajinami V4 a Japonskom, si budú môcť návštevníci v sídelnej SNM na Vajanského nábreží pozrieť do 24. augusta 2014.

Výstava Svet japonských bábik predstavuje návštevníkom 70 najtypickejších japonských bábik. Tie boli v Japonsku súčasťou každodenného života už od nepamäti. Odrážajú v sebe zvyky a túžby svojich obyvateľov, nesú pečať rôznej regionálnej príslušnosti a v priebehu storočí sa vyvinuli do rozmanitých foriem. Japonsko sa teší bohatej kultúre bábik, každá z nich má svoj odlišný význam, účel a je hlboko prepojená s každodenným životom.

V rámci výstavy Svet japonských bábik bude vystavených 70 bábik zo všetkých kútov Japonska. Medzi vystavenými exponátmi sú aj bábiky zhotovované pri príležitosti Festivalu dievčat (Hina Ningjó), ktorý má už vyše tisícročnú tradíciu a rodiny si nimi skrášľujú príbytky na znak modlitieb rodičov za šťastie svojich dcér. Aby z chlapcov a synov vyrástli silní a zdraví muži, rodičia si počas Festivalu chlapcov (Gogacu Ningjó) vyzdobujú domy nádhernými miniatúrnymi figúrkami bojovníkov s brnením. Výstava predstavuje aj bábiky Nó, ktoré boli vyrobené na motívy japonských predstavení divadla Nó, bábiky zo slávnych scén divadelných foriem Bunraku a Kabuki, ale aj bábiky z Kjóty, z cisárskeho paláca či bábiky realisticky znázorňujúce japonské deti.

Výstava Svet japonských bábik sa bude konať od 4. júla do 24. augusta v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží vBratislave. Organizátormi výstavy sú Slovenské národné múzeum, Veľvyslanectvo Japonska v SR a Nadácia Japan Foundation.