Súčasťou večera udeľovania Cien Jána Langoša bude aj krst knihy


Súčasťou večera udeľovania Cien Jána Langoša bude 10. decembra 2016 aj krst knihy Ján Langoš. Strážca pamäti. Autorom je Alexander Balogh, redaktor oddelenia kultúry Denníka N, titul vydáva Artforum v spolupráci s Nadáciou Jána Langoša. Tá udeľuje ocenenia osobnostiam zo Slovenska a zahraničia, ktoré významnou mierou prispeli k odhaľovaniu pravdy, boju za slobodu a ľudské práva a posilňovaniu občianskej odvahy. Krstným otcom knihy bude hudobník Marián Varga. Večer sa na javisku Malej scény STU zavŕši premiérou pôvodnej hry Ľuby Lesnej Supy verzus klarinet.

„Knihu, ktorá prináša civilný portrét Jána Langoša prostredníctvom rozprávania jeho rodiny, priateľov a známych, tvoria dva druhy navzájom sa prelínajúcich textov – autorov rozhovor s Langošovou manželkou Gabrielou a prerozprávané stretnutia s približne dvadsiatkou podstatných ľudí Langošovho života. Predslov napísal Martin M. Šimečka, záver knihy, ktorá ponúka veľké množstvo fotografií, tvoria dva monologické texty dcér Jána Langoša. Hoci autor i respondenti, samozrejme, neobchádzajú kľúčové udalosti života tohto disidenta a politika, kniha nie je investigatívnym dielom a nekladie si za cieľ byť historiografickou ani politologickou publikáciou,“ píše sa v anotácii takmer dvesto stranovej knihy. Autorom fotografie na obálke je fotograf a reportér Andrej Bán.
V lete uplynulo desať rokov od smrti Jána Langoša; ako povedal správca nadácia, ktorá nesie jeho meno, Filip Vagač, cena má hlbší rozmer ako pripomenutie si tejto výraznej osobnosti. „Chceme podčiarknuť osudy ľudí, ktorí sa tak ako on, nebáli a boli ochotní v mnohých prípadoch obetovať svoj život v mene pravdy. Hovoriť nepohodlné veci a neohnúť chrbát v prospech širšieho spoločenstva sa už úplne vytráca z verejného života. Myslím si, že práve dnes, viac ako inokedy, treba pripomínať tieto hodnoty, ktoré jediné majú šancu vrátiť vnútornú integritu našej spoločnosti,“ uzavrel Vagač.

Cenou Jána Langoša oceňuje nadácia ľudí, ktorí zanechali svojim životom hlbokú stopu v spoločenstve, v ktorom žili. Okrem iných ju v ostatných rokoch prevzali: knieža Karel Schwarzenberg, Árpád Göncz, Jeho Svätosť XIV. Dalajláma Tenzin Gyatso, Fedor Gál, Václav Havel, Ivan Kadlečík i Anton Srholec.

Ing. Ján Langoš 
bývalý minister vnútra ČSFR a  riaditeľ Ústavu pamäti národa
* 2.08.1946 Banská Bystrica
+ 15.06.2006 Drienovec
Ján Langoš bol silnou osobnosťou, ktorú totalitný režim nedokázal zlomiť, pretože sa vždy opieral o základné ľudské a kresťanské hodnoty. Svoj život zasvätil vzdoru voči komunizmu ako prejavu zla a neslobody. Vždy vytrvalo a dôsledne hájil základné ľudské práva platné pred i po roku 1989 na Slovensku, vo východnej Európe aj na celom svete. Jeho životný príbeh je potvrdením skutočnosti, že pred totalitným režimom treba i dnes brániť koncept pravdy, univerzálne ľudské hodnoty a národnú pamäť. Pri prehlbovaní a rozširovaní demokratického priestoru v Európe i vo svete boli podľa neho kľúčové dva princípy: pamäť a solidarita.

Nadácia Jána Langoša vznikla v auguste roku 2007 po tragickej smrti Jána Langoša. Bola založená z iniciatívy priateľov Jána Langoša, manželkou Gabrielou a jeho dcérami. Jej cieľom je pokračovať v jeho neúnavnom boji za pravdu, slobodu a demokraciu. Za svoj cieľ si položila podporovať iniciatívy občanov, ktoré vykazujú občiansku odvahu v boji za demokratické hodnoty a pri odhaľovaní pravdy o totalitných režimoch. Nadácia Jána Langoša tak chce pokračovať v jeho nedokončenej práci.
Cena Jána Langoša sa udeľuje od roku 2007. Prvým laureátom Ceny bol knieža Karel Schwarzenberg.