Stretnutie riaditeľov krajín V4


V stredu 31. marca Štátne divadlo v Košiciach organizuje stretnutie riaditeľov divadiel a ďalších kultúrnych inštitúcií z krajín Visegrádskej štvorky. Témou stretnutia budú rokovania o vzájomnej spolupráci ako aj o príprave projektu Central European Theatre House v Košiciach.

Projektový zámer Central European Theatre House súvisí najmä so zámerom ŠD Košice rekonštruovať objekt Malej scény ŠD. ,,O rekonštrukcii objektu, ktorý nie je v dobrom stave, diskutujeme na pôde divadla už viac ako rok. Projekt Central European Theatre House by mal byť financovaný prostredníctvom operačného programu Stredná Európa,“ priblížil zámery košického divadla jeho riaditeľ Peter Himič. Uzávierka tretieho kola výzvy na predkladanie projektov v rámci tohto operačného programu je 7. mája tohto roka a aj preto sa košické divadlo rozhodlo vstúpiť do intenzívnejších rokovaní s možnými partnermi.
,,Celková výška projektového zámeru je 5 miliónov €. Zo zdrojov EÚ by bolo možné získať finančné krytie vo výške 85 % nákladov projektu,“ dodal Himič. Na príprave projektu divadlo spolupracuje s Regionálnou poradenskou spoločnosťou, a.s.

Okrem rekonštrukcie Malej scény v Košiciach projektový zámer počíta aj s ďalšími aktivitami. Cieľom je vytvorenie Centra umenia a vzdelávania pre partnerské divadlá v strednej Európe. To by v rámci projektu podľa slov vedúceho obchodného úseku ŠD Košice Františka Ténaia zabezpečovalo predovšetkým väčšiu mobilitu umelcov v rámci strednej Európy, organizovanie kurzov pre interpretačných a kreatívnych umelcov v oblasti dirigovania, sólového spevu, tanečného či hereckého umenia, hosťovanie umelcov v rámci partnerských inštitúcií a iné aktivity.

Na stretnutí riaditeľov sa v stredu 31. marca zúčastnia za Štátne divadlo v Košiciach – riaditeľ Peter Himič, šéf opery Peter Dvorský, šéf obchodného oddelenia František Ténai, za Slezské divadlo v Opave (ČR) – riaditeľ Jindřich Pasker, šéf opery Damiáno Binetti, za Operu Krakowsku (PR) – riaditeľ Boguslaw Nowak, koórdinátorka projektov Malgorzata Dabrowa – Kostka, za Divadlo J. Kochanowského v Radome (PR)- riaditeľ Zbigniew Rybka, za Národné divadlo v Miškolci (MR) – riaditeľ Imre Halasi, za Medzinárodný operný festival v Miškolci (MR) – riaditeľ Tamás Bátor, za Symfonický orchester z Miškolca (MR) – riaditeľ Péter Szabó a za Štátnu filharmóniu v Košiciach – riaditeľ Július Klein.

via sdke.sk