Stretnutie prezidenta SR s majstrami ľudovej umeleckej výroby


Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa stretol v stredu 22. 4. 2015 v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave s držiteľmi čestného ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby. Stretnutie s80 majstrami tradičných remesiel zcelého Slovenska inicioval ÚĽUV ako formu ich morálneho ocenenia v roku, kedy si táto odborná organizácia pripomína významné 70. výročie svojho vzniku. Programom podujatia boli osobné stretnutia,predstavenie unikátnych remeselných výrob aspoločná prehliadka výstavy Náš príbeh v Galérii ÚĽUV. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 26. septembra 2015.

Miesto: Galéria ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64 Začiatok podujatia: streda 22. 4. 2015 Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku pripravilo stretnutie majstrov ľudovej umeleckej výroby. Až 80 výnimočných výrobcov zcelého Slovenska sa stretlo v ÚĽUV-e na Obchodnej ulici v Bratislave, aby predviedli ukážky svojho remesla, podelili sa vzájomne o skúsenosti, ale aj zaspomínali na dlhoročnú spoluprácu s touto ochranárskou organizáciou, zameranou na podporu tradičných umeleckých výrob na Slovensku.
Vzácnym okamihom podujatia v ÚĽUV-e bola návšteva prezidenta SR Andreja Kisku, jeho osobné stretnutia s majstrami, ktorí svoj život zasvätili ľudovým remeslám.

Andrej Kiska vo svojom príhovore ocenil kultúrny prínos talentovaných osobností pre našu súčasnosť, ich podiel na vytváraní kultúrnej identity národa, ich príkladnú oddanosť k remeslu a ručnej umeleckej výrobe. Takíto majstri nevychádzajú z učilíšť, ale sa nimi musia stať vlastným pričinením, vlastnou zručnosťou a vedomosťami zhromažďovanými po celý život. Je to ich dlhoročný individuálny zápas o zachovávanie unikátnych javov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel na Slovensku. Spolu s odborníkmi v ÚĽUV-e im patrí vďaka za to, že tradičné znalosti a kultúrne dedičstvo s tým spojené vieme odovzdávať novým generáciám pokračovateľov.

Vybraní majstri prezidentovi SR aj predviedli viaceré svoje remeselné zručnosti – točenie na kruhu, paličkovanie čipiek, tokárstvo, rezbárstvo, brašnárstvo a ďalšie. Súčasťou stretnutia bola tiež spoločná prehliadka výstavy „Náš príbeh. ÚĽUV – 70 rokov podpory tradičných remesiel na Slovensku“, ktorá mapuje históriu ÚĽUV-u cez príbehy tradičných výrobkov až po autorský dizajn inšpirovaný tradičnou remeselnou výrobou. Výstava potrvá pre verejnosť do 26. septembra 2015.


 

„Byť majstrom remesla nie je vôbec také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Vyžaduje si to súhru rúk, citu a trpezlivosti a neraz trvá roky, kým spod rúk remeselníka vyjde majstrovský kúsok. Je našou povinnosťou uctiť si týchto ľudí, ktorí sa rozhodli pokračovať v udržiavaní tradičných remesiel a hodnôt. Preto sme sa pri príležitosti 70. výročia rozhodli usporiadať stretnutie majstrov ľudovej umeleckej výroby za účasti prezidenta SR a tým vyzdvihnúť ich dôležitosť pre našu spoločnosť,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV-u, Dana Kľučárová.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) je od svojho založenia v roku 1945 na Slovensku odbornou autoritou pre oblasť ľudovej umeleckej výroby. Jeho hlavnou kultúrnou misiou bolo a zostáva po dnes vyhľadávať a podporovať tých najtalentovanejších spomedzi ľudových remeselníkov, umožňovať im ďalší odborný rast a propagovať ich prácu. V súčasnosti plní organizácia aj funkciu celoštátneho dokumentačného, informačného a vzdelávacieho centra, vo svojej činnosti integruje tiež Múzeum ľudovej umeleckej výroby.

Majster ľudovej umeleckej výroby je titul, ktorý každoročne udeľuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) spolu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Je to čestné ocenenie umeleckého prínosu a výnimočnosti výsledkov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Titul sa udeľuje od roku 1959 a tento rok prekročí jeho celkový počet 400 takto ocenených výrobcov.