Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii – Odložení ľudia


Kde: kinosála SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Kedy: 13. februára 2008 o 18.00 hod.

Slovenská národná galéria a Slovenský filmový ústav pripravili v rámci sprievodných podujatí k výstave Stratený čas? Slovensko 1969 –1989 v dokumentárnej fotografii prehliadku slovenských dokumentárnych a hraných filmov, ktorá prebieha každú stredu od 16. januára
do 27. februára 2008 vždy so začiatkom o 18.00 hod. Úvodné slovo pred každou projekciou, ako aj výber filmov pripravila Eva Filová.
Ide o kolekciu exkluzívnych filmov, ktoré ste nevideli a už sotva uvidíte. Viažu sa na tematické okruhy výstavy Stratený čas? (Dosť dobrí chlapi, Sociálne telo, Budovanie a jeho dôsledky, Sociografický portrét, Odložení ľudia, Socialistický konzum a ekológia a Otváranie železnej opony).

Túto stredu!

Voľné pokračovanie sociografického prierezu obyvateľstvom 70. a 80. rokov 20. storočia v rámci výstavy Stratený čas? nás zajtra zavedie medzi „odložených ľudí“ – ľudí vytesnených na okraj spoločnosti ako jeho nereprezentatívne vzorky. V dokumentárnom filme Petra Solana Seď a poď (1981) telesne postihnutí ľudia túžia plnohodnotne žiť a pracovať medzi zdravými občanmi, ale narážajú pritom na bariéry postavené spoločnosťou. Odlišný uhol pohľadu nastavuje hraný film Vladimíra Kavčiaka Biela stužka v tvojich vlasoch (1977): príbeh odohrávajúci sa za múrmi starobinca je prešpikovaný absurdnosťami, s plejádou skvelých herečiek najstaršej generácie, zakliesnených nielen v posteliach, ale hlavne v pazúroch režijnej bezmocnosti.

via sng.sk