Stopy masového exodu utečencov ukáže na výstave fotograf Robert Tappert


Fotograf Robert Tappert sa minulé leto po prvýkrát vybral na maďarsko-srbské hranice. Denne prechádzal aj desiatky kilometrov, postupne objavoval vychodené trasy, chodníky, križovatky či provizórne značky, ktoré utečenci na svojej ceste zanechali. Prišiel tam nie ako reportážny fotograf, ale ako tichý pozorovateľ. Svoj neobyčajný pohľad na to, o čom hovoria pozostatky masového exodu ľudí na úteku, prináša na výstave NE-MIESTA, ktorá sa začne 6. októbra 2016 v Open Gallery v Bratislave a potrvá do 2. novembra 2016.

„Fotografie sú bez vizuálnych utečeneckých stereotypov – žiadne portréty anonymného davu či emocionálne vypäté situácie. Len čistý dokument, ktorý zaznamenáva, ale nehodnotí. Zábery, ktoré nútia pýtať sa, aký charakter vlastne majú miesta, ktoré v posledných rokoch formujú globálny politický diskurz?“ opisuje kurátorka výstavy Michaela Pašteková.

Vychodené trasy Roberta Tapperta fascinovali, pretože boli “iba“ odtlačkom a kulisou toho, čím Európa prechádzala a prechádza. „Fascinovalo ma odhaľovanie toho priestoru, tá nevidená masovosť v ňom. Opustený priestor, ktorý utečenci križovali, vo mne začal vzbudzovať rešpekt, podobne, ako keď sa človek ocitne na mieste tragédie alebo mieste činu,” vysvetľuje Robert Tappert.

„Tisíce ľudí putujú krajinami s históriou, oni sami sa však tej svojej zbavujú. Kráčajú po územiach s jasnou geografickou lokáciou, avšak pre nich je irelevantná. Iba sa ocitli niekde a na neurčitý čas. K týmto miestam nemajú žiaden vzťah a ani si ho nebudujú. Pre nich sú len provizórnymi tranzitnými stanicami, chladnými a neosobnými. Strácajú tu svoju identitu, pamäť, jazyk, majetok. Miesta sú tak pre nich ne-miestami,“ uzatvára Michaela Pašteková.

Aktuálny cyklus je súčasťou jeho dlhodobého projektu, v ktorom mapuje hranice a ich význam v súčasnej globalizovanej spoločnosti. Vystavené fotografie vznikli v časoch, keď cez “zelené” hranice ešte voľne prechádzali stovky, tisíce utečencov, v časoch, keď Maďarsko ešte len stavalo “žiletkový” plot.

Počas svojej púte na hraničných územiach nachádzal aj osobné veci ako denníky, sonografické či röntgenové snímky, vysvedčenia, certifikáty, študijné dokumenty, poškodené doklady a pasy. Za svoju sériu fotografií s názvom ID, ktorá zobrazuje práve portréty zo zahodených osobných dokumentov, získal viacero prestížnych cien doma aj v zahraničí, medzi nimi aj hlavnú cenu súťaže Slovak Press Photo a neskôr aj ocenenie Czech Press Photo či Paris Photo Prize. Cyklus bol vystavený v Paríži, Moskve, New Yorku či v Prahe.

Robert Tappert (1983) sa narodil v Humennom a študoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave.
Dlhodobo sa venuje dokumentárnej fotografii s výrazným výtvarným a konceptuálnym presahom. Dôraz pri tvorbe kladie na spoločensko-politické udalosti. Je držiteľom viacerých prestížnych ocenení (Paris Photo Prize, The Andrei Stenin International Photo Contest, Slovak Press Photo, Czech Press Photo) Má za sebou viacero výstav doma aj v zahraničí. Žije v Bratislave.

NE-MIESTA
6.10. – 2.11. 2016
Open gallery
Baštova 5, Bratislava
Galéria je otvorená
pondelok – piatok 14:00 -19:00

Výstava je podporená z Fondu na podporu umenia.
Vstup je voľný