Staň se scénografem jedenácté showcase party. Téma: OBAL


Otevřená výzva pro scénografy a výtvarníky

Hledáme výtvarníka, kteří by se ujal scénografie prostoru na akci Fřesh Fľesh: Obal, která se uskuteční 30. října 2010 v prostorech bývalého sídla a tiskárny Rudého Práva na pražském Florenci.

Fřesh Fľesh akce se konají pravidelně v intervalech tří měsíců. Na každé přehlídce dostávají mladí a začínající umělci k dispozici půlhodinový blok, ve kterém se můžou jakkoli performativně prezentovat v oborech divadla, hudby, performance, audiovizuálně či multimediálně. Visuálním umělcům pak nabízíme během večera k dispozici výstavní a promítací plochy a v prostorech akce tak probíhá každý večer unikátní vernisáž.
Tým Fřesh Fľesh zároveň individuálně vyhledává české a slovenské producenty, promotéry a osobnosti kulturní scény a zve je coby hosty na své večery. Dává tak vystupujícím možnost posunout se blíže profesionálnímu oboru.

Samotný projekt Fřesh Fľesh vznikl v roce 2008 za účelem prezentace a podpory
mobility a konkurenceschopnosti českého živého umění s akcentem na začínající umělce
a kulturní organizátory.
Tým Fřesh Fľesh si na základě toho vytknul dva základní cíle, díky kterým by měl
přispět ke zlepšení česko-slovenské umělecké scény. Vedle pravidelných akcí tak ještě 5. listopadu startuje nový webový magazín Fřesh Fľesh Mag.

Co obnáší scénografie na Fřesh Fľesh: Obal

Dostaneš k dispozici unikátní prostor tiskáren Rudého Práva, které bys měl s ohledem na téma akce vizuálně zpracovat a přetvořit. Postaral by ses o výrobu výzdoby a navigace, včetně kreativního konceptu půlnočního překvapení či předělů mezi jednotlivými bloky a přestávkami. S režisérem akce bys spolupracoval na prostorovém rozmístění vystavujících a vystupujících a tak se významně podílel na spokojenosti návštěvníků. Fantazii se meze nekladou, máme rádi megalomanské nápady.

Koho hledáme?

Hledáme scénografa či výtvarníka, kterého osloví a inspiruje téma akce a nebojí se přijmout výzvu vizuálně zpracovat takto unikátní prostor. Nemusíš mít zkušenost, stačí kreativní myšlení a drive, nezaleknout se těžkostí a umět věci dotáhnout do konce.

Co Fřesh Fľesh nabízí?

Získáš unikátní zkušenost s vizuální režií obohacující klasickou scénografii o další
prostředky (performance, zvuk, video atd.). Staneš se insiderem v našem kreativním týmu.
Fřesh Fľesh zásadně neposkytuje honoráře, zato ti pokryjeme cestovní a materiálové náklady, poskytneme slevu na ubytování v Praze a zajistíme catering.
A hlavně – dostaneš šanci ukázat své kreativní schopnosti více než dvěma stovkám návštěvníků.

Pokud tě výzvy zaujala, vyplň prosím přihlášku na http://www.freeshflesh.cz
Uzávěrka přihlášek do dramaturgického výběru Fřesh Fľesh: Obal je 1. října 2010.

via freeshflesh.cz