Sprievodné podujatia k výstavám SNM


Slovenské národné múzeum pripravuje sprievodné podujatia k výstavám aj v mesiacoch marec a apríl 2010. Z podujatí k výstave Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne si môžete vybrať lektorský sprievod pre verejnosť alebo tematické besedy s literátmi spojené s premietaním filmov.

Pravidelný lektorský sprievod pre verejnosť k výstave Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne je naplánovaný na nedeľu 20. marca 2010 o 15.00 h.
Viac zaujímavostí o živote a diele J. C. Hronského sa dozviete vo štvrtok 25. marca 2010 o 17.00 h. na besede s tvorcami filmu a životopisnej monografie o tomto významnom slovenskom spisovateľovi.

Katolícka moderna je literárny smer, ktorý vyše 40 rokov umelo odstránený zo slovenskej literatúry. Predstaví vám ho autor scenára k filmu a viacerých štúdií o predstaviteľoch katolíckej moderny Peter Cabadaj. Podujatie s premietaním filmu sa koná 8. apríla 2010 o 17.00 h. Lektorský sprievod výstavou Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne prebehne výnimočne v sobotu 10. apríla 2010 o 15.00 h a hneď na druhý deň 11. apríla 2010 je naplánované už tradičné podujatie Rodinná nedeľa v múzeu.

Posledný marcový víkend v nedeľu 28. marca 2010 o 15.00 h je zase pripravený lektorský sprievod pre dospelých na výstave S drôtom v hlave Ľudové bábky zo zbierky Antona Anderleho.

Pre mimoriadny divácky záujem sa výstava S drôtom v hlave Ľudové bábky zo zbierky Antona Anderleho predlžuje do 18. apríla 2010.

via SNM