Sprievodné podujatia k výstavám SNM


Slovenské národné múzeum pripravuje sprievodné podujatia k výstavám aj v mesiacoch apríl a máj 2010. Z podujatí k výstave Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne si môžete vybrať lektorský sprievod pre verejnosť alebo tematické besedy s literátmi.

Čo hľadali slovenskí spisovatelia v bankách? Odpoveď na túto otázku vám dá rozprávanie Mariána Tkáča, spisovateľa a znalca slovenského bankovníctva o účinkovaní slovenských literátov v bankovej sfére. Vo štvrtok 22.4.2010 o 17.00 h na výstave Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne.
Tradičná rodinná nedeľa s témou Tajomstvá na papieri je pripravená na nedeľu 2.5.2010 a 30.5.2010 o 14.00 h. Podujatie Cesta slovenskej knihy – rozprávanie o dejinách knižnej kultúry a najvzácnejších knižných pamiatkach na Slovensku s Petrom Sabovom, Ľubomírom Jankovičom a Magdalénou Brickovou je zase na programe 6.5.2010 o 17.00 h
Lektorský sprievod pre verejnosť sa uskutoční 8.5. a 20.5 2010 o 15.00 h vo výstave Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne Cyklus podujatí k výstave uzatvorí vo štvrtok 20.5.2010 o 17.00 h poetické pásmo pri príležitosti 1. výročia úmrtia básnika Milana Rúfusa, Niesť bremeno a spievať.

Obľúbené podujatie pre celé rodiny Rodinné nedele v múzeu je plánované 23.5.2010 o 14.00 tentokrát k ďalším výstavám Turci na Slovensku a Oslobodenie Slovenska v sídelnej budove SNM

Nosným podujatím mesiaca máj je NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2010, v rámci ktorého Slovenské národné múzeum ponúka bohatý program pre všetkých svojich návštevníkov,
takže v sobotu 15. mája 2010 sú viaceré múzeá výnimočne otvorené až do 24.00 h

via snm.sk