Šoth: Krištáľové krídlo je pre Štefánika, nie pre mňa


Súčasný Šéf baletu ŠD Košice a budúci generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth získal za projekt multimediálneho tanečného divadla M.R. Štefánik prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie.

Podľa oficiálnej webovej stránky http://www.kristalovekridlo.sk si Ondrej Šoth svoju druhú nomináciu vyslúžil za ambiciózny projekt tanečného divadla M. R. Štefánik, ktorý v premiére 18. decembra 2009 uviedol balet Štátneho divadla v Košiciach a na ktorom sa Ondrej Šoth podieľal ako režisér, spolulibretista a jeden z choreografov.

,,Za premenenú myšlienku pripraviť inscenáciu, prekračujúcu hranice Košíc i Slovenska. Pod skromným názvom M. R. Štefánik sa ukrýva panoramatický pohľad na dynamický a   komplikovaný život  tohto vzrastom malého, ale činmi veľkého človeka, ktorý si našiel čas aj na vedu i na súkromný život. Nie je to príbeh o jedincovi, je to tanečné rozprávanie o národoch, vôli počúvať sa a chápať sa. Balet košického Štátneho divadla opäť preukázal schopnosť priniesť na javisko epický príbeh s ľudskými rozmermi, spojenie rôznych typov, žánrov javiskového tanca a hudby do osobitého divadelného činu. Ondrej Šoth je v súčasnosti najtvorivejším slovenským choreografom a zároveň jedným z najvýznamnejších a najkreatívnejších slovenských divadelníkov, ktorého tvorba je na úrovni európskych či medzinárodných kritérií kvality a invencie (napr. Tristan  a Izolda, Svadba podľa Figara, Romeo a Júlia, Odysseus a iné),“ uvádza stránka http://www.kristalovekridlo.sk.
Šoth v krátkej ďakovnej reči pri preberaní ceny poďakoval tým, ktorí sa finančne podieľali na realizácii projektu M.R.Štefánik. ,,Ďakujem mojim rodičom, pedagógom, tanečníkom, ďakujem spoluautorom Jurajovi Kubánkovi a Zuzane Mistríkovej. Túto cenu s úctou venujem do Múzea Milana Rastislava Štefánika na Košariskách. Ďakujem veľmi pekne,“ povedal Šoth v priamom televíznom prenose.

,,Nemám pocit, že to je moja cena. Mám pocit, že je to ohodnotenie Štefánikovej histórie. A tá cena ma zaväzuje k zodpovednosti. Aj cenu, aj fotky, aj DVD z predstavenia venujem do múzea na Košariskách. Z môjho pohľadu je to cena Štefánikova,“ povedal O. Šoth, ktorý dnes priniesol cenu do košického divadla.
V týchto dňoch sa už pripravuje na prevzatie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. O osud Baletu ŠD, ktorý za desať rokov pôsobenia pozdvihol na špičkovú európsku úroveň obavy nemá. ,,To, že sa stanem generálnym riaditeľom SND neznamená, že sa vzdám umeleckej činnosti. A tú chcem aj naďalej rozvíjať práve tu, v Košiciach,“ dodal Šoth.

via sdke.sk