Sochy Slovenskej národnej galérie v Slovenskom rozhlase


Idea: Miloslava Zemková, generálna riaditeľka SRo
Koncepcia: Katarína Bajcurová, generálna riaditeľka SNG
Technická realizácia: IGS-HS ART Service, Ladislav Unger
Termín sprístupnenia: 20. október 2006
Výstavný priestor: átrium Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 v Bratislave

Slovenská národná galéria pripravila pri príležitosti 80. výročia založenia Slovenského rozhlasu výstavnú kolekciu zo svojich zbierok, ktorá predstavuje diela šiestich najvýznamnejších, umelecky kľúčových postáv slovenského sochárstva
20. storočia v priereze od 40. po 80. roky.
Autormi diel sú Jozef KOSTKA, Rudolf UHER, Vladimír KOMPÁNEK, Andrej RUDAVSKÝ, Jozef JANKOVIČ a Juraj MELIŠ.
Spolupráca medzi obidvoma inštitúciami trvá už niekoľko rokov. Slovenský rozhlas informuje o všetkých významných podujatiach
a udalostiach v Slovenskej národnej galérii. Vizuálnu informáciu nahrádza tými správnymi slovami, ktoré sa prostredníctvom Slovenského rozhlasu šíria do všetkých domácností.
Cieľom Slovenskej národnej galérie, ako aj Slovenského rozhlasu je to isté – posilniť vzdelanie a prehĺbiť estetický zážitok návštevníkov.
Výstava je symbolickým pozdravom SNG k okrúhlemu výročiu SRo.
Slovami generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie, Kataríny Bajcurovej:
„Čo teda zaželať nášmu spriatelenému jubilantovi? Možno celkom jednoducho:
aby Slovenský rozhlas bolo stále vidieť a umenie (a Slovenskú národnú galériu) stále počuť. Čoraz lepšie a čoraz viac…“

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok a tešíme sa na Vašu návštevu.

via sng.sk